Java alapú szolgáltatás-orientált keretrendszer fejlesztése

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Sonkoly Balázs
Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

Napjainkban a korszerű vállalati rendszerek leginkább a szolgáltatás-orientált architektúrát (SOA) követik, mivel heterogén komponensek is viszonylag könnyen kapcsolhatók össze ilyen módon. Ezen rendszerek legelterjedtebb szoftver-platformja a J2EE (Java Enterprise Edition).

Az alkalmazások fejlesztését és működését támogató szoftver-rendszerek, az úgynevezett keretrendszerek is széles körben elterjedtek. Legyen szó akár egyszerű API gyűjteményről, mely a gyakran használt funkciókat fogja össze, akár egy komplett alkalmazás-integrációt megvalósító eszközről, ezek nélkül manapság szinte elképzelhetetlen a komolyabb vállalati alkalmazások fejlesztése.

Számos ilyen keretrendszer készült már, azonban többségük vagy túl egyszerű, vagy éppen túl bonyolult egy adott feladatkörhöz. Kevés olyan van, ami J2EE környezetben, de a standard Java nyelvre építkezve, szolgáltatás-orientált szemléletben biztosítana funkciókat. További probléma, hogy a vékony klienses (webes) alkalmazások térhódítása miatt a vastag kliensek (pl. Swing, AWT) háttérbe szorultak, velük együtt az azokhoz készült keretrendszerek is.

A feladatom az volt, hogy Java EE platformon megvalósítsam egy SOA elvű keretrendszer alapvető funkcióit, mely mind vastag klienses, mind webes Java alkalmazások fejlesztésére alkalmas.

Először a feladat szempontjából releváns szakirodalmat tekintettem át, az általános SOA elveket, a webszolgáltatásokat és a kapcsolódó technológiákat, szabványokat, majd a J2EE fejlesztés rejtelmeiben mélyedtem el. Feltérképeztem, hogy a jelenlegi Java keretrendszerek milyen előnyökkel, hátrányokkal rendelkeznek, ezután a szükséges ismeretekkel felvértezve hozzáláthattam a keretrendszer tervezésének.

E dolgozat tartalmazza a részletes terveket mind a rendszer architektúrájára, mind az egyes komponensekre nézve. A tervek alapján elkészült a keretrendszer prototípusa, valamint egy teszt alkalmazás is, ami a működést volt hivatott kipróbálni. A diplomatervben dokumentálom a megvalósított rendszer részleteit és az implementáció során felmerült problémákat, valamint megoldásukat is.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.