Jelen és jövő optikai hozzáférési hálózatainak műszaki-gazdasági elemzése

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Mitcsenkov Attila Demeter
Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

Összefoglalás

A jelenleg alkalmazott hozzáférési hálózatokkal szemben támasztott elvárások egyre magasabbak, ezért szükség van egy olyan hálózati technológiára, ami ezeket az igényeket kielégíti. Erre a problémára jelenleg az optikai hálózatok alkalmazása jelenti a legígéretesebb megoldást. Ezen hálózatok megvalósítására számtalan lehetőség van, azonban közös jellemzőjük, hogy a beruházási költségigényük igen magas. Ezért fontos, hogy a beruházási döntés meghozása előtt kellő ismeretet szerezzünk a célterületről és az adott technológiáról. A feladatom is ehhez kapcsolódott, a hálózati topológia tervező keretrendszer kimeneteként kapott eredmények segítségével, néhány esettanulmány elvégzésén keresztül, beruházás szempontjából össze kellett hasonlítanom a jelenlegi optikai hozzáférési technológiákat.

Munkám során megismerkedtem ezen hálózatok legfontosabb műszaki és tervezési paramétereivel. Az összehasonlítás elvégzéséhez három olyan reprezentatív településtípus lett kiválasztva és bemutatva, amelyek között tervezéshez használt paramétereik tekintetében jelentős eltérések vannak. Az eredmények reprodukálhatóságának érdekében ismertettem a tervezéshez használt keretrendszert és az egyes technológiákhoz tartozó tervezési eljárásokat.

A program a futtatások végén az eredményeket Excel munkalapokba mentette le. Ezeknek és a beruházás gazdaságossági számításokhoz használt munkalapoknak a módosítása és a bővítése is a feladataim közé tartozott. A kapott eredményeket az időben változó paraméterek figyelembevételével próbáltam pontosítani, ezért az egyes költségelemekhez felvettem a Tonic paramétereket, és egy tíz éves időtávlatban elvégeztem a változásukra vonatkozó számításokat. A beruházás gazdaságossági mutatószámok meghatározásakor, az így kiszámított értékeket vettem figyelembe.

A három választott szolgáltatási terület Solymár, Sas-hegy és Zugló egy részlete volt. Solymár egy kertváros jellegű kisebb település, ahol 2000 körüli épületben alig 3000 előfizető található. Az ilyen kisebb és ritkábban lakott beruházási területeken jó alternatívát jelentenek a P2P hálózatok, mivel alacsony előfizető szám mellett nem érvényesülnek annyira a kábelhálózat megvalósításával kapcsolatos többletköltségek.

Sas-hegy Budapest XI. illetve XII. kerületének egyes részeit öleli fel, ez a városrész háromszor nagyobb, mint Solymár, az épületek számában még sincs nagy eltérés. Az előfizetők eloszlása azonban eltér, mivel itt nem családi házakhoz, hanem kisebb-nagyobb lakóépületekhez tartozó előfizetőszámmal kell kalkulálni. A 10G GPON mind a biztosított sávszélességet mind a beruházási költségeket tekintve jobb megoldást nyújt az előfizetők számának növekedésével, mint a P2P rendszerek. FTTB architektúra alkalmazásával központi oldalon jelentős megtakarítások érhetőek el, azonban ezt ellensúlyozza az MDU egységek magas ára és a magasabb üzemeltetési költségek. A WDM PON technológia a költséges berendezések miatt egyik beruházási területen sem térült meg 10 éven belül. Az előbb elmondottakból adódóan, a 10G GPON FTTH architektúra tűnik a legmegfelelőbb választásnak.

Annak ellenére, hogy Zugló Budapest egy sűrűn lakott nagyvárosias része, a két szolgáltatási területen hasonló eredményeket kaptunk, ami abból adódik, hogy a területi adottságoknak köszönhetően megegyezik az épületek sűrűsége.

Összegezve a tapasztalatokat elmondható, hogy a jelenlegi optikai hozzáférési technológiák magas beruházási költségeik miatt, közép vagy hosszú távon jelentenek jó alternatívát. A pont-pont rendszerek alacsonyabb áruk, átláthatóságuk és alacsony üzemeltetési költségeik, míg a GPON és 10G PON rendszerek egymással való kompatibilitásuk és a fejlesztésben rejlő lehetőségek miatt lehetnek vonzóak. A WDM PON rendszerek esetében mindenképpen hosszú távon kell gondolkodni, de megvizsgálva az egy bit/s-ra jutó költségeket, a jövőben mindenképpen versenyképes alternatívát ígér.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.