Jelfeldolgozási módszerek vizsgálata FPGA implementációval

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Kollár Zsolt
Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék

Méréstechnikai alkalmazások során a periodikus jelek frekvenciájának pontos mérése gyakori probléma. A hagyományos, széles körben alkalmazott, FFT alapú módszerekkel korlátos pontosságú eredményekre számíthatunk a frekvencia mérése során. A mérési pontosság növeléséhez azonban magasabb komplexitás és számításigényesebb algoritmusok szükségesek.

A feldolgozandó jel gyakran nem áll egészében rendelkezésre, sokszor csak egy részét tudjuk egyszerre vizsgálni. Jó példa erre jelek feldolgozása valós időben. Ilyen esetekben kiváló eszköz a rekurzív diszkrét Fourier-transzformáció (rDFT), mellyel gazdaságosan számíthatjuk jelek frekvencia-spektrumát.

Frekvencia-analízis során fontos, hogy legyen információnk a jel alapharmonikusának frekvenciájáról, különben nem tudjuk biztosítani, hogy a vizsgálandó jel frekvencia-komponensei DFT-pontokra essenek. Ezt a problémát hivatott megoldani az adaptív Fourier-analizátor (AFA).

Dolgozatomban jelfeldolgozási módszerek gyakorlati megvalósítását is ismertetem számítógépen Matlab, illetve korszerű, FPGA alapú rendszerben.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.