Jogosultság menedzsment kialakítása magyar kisvállalkozói környezetre

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Fehér Gábor
Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

Dolgozatomban egy a magyar kisvállalkozói környezetben használható jogosultság-kezelési rendszert alakítottam ki, amelynek demonstráláshoz elkészítettem egy jogosultság-kezelő alkalmazást is.

Ehhez a szükséges szakirodalmak áttekintése során megismerkedtem az azonosítás és jogosultság menedzsment alapvető fogalmaival és kihívásaival.

Emellett tanulmányoztam a nemzetközi gyakorlatban használt jogosultság-kezelő rendszerek (nagyvállalati és közigazgatási) felépítését és az alkalmazott módszereit. Példaképpen bemutatok néhány ismert nagyvállalati és nyílt forráskódú rendszert, továbbá két hazai példán keresztül szemléltetem a több különböző rendszer összekapcsolása során felmerült problémákat, illetve számba veszem azok előnyeit és hátrányait.

A megszerzett ismeretek birtokában és a külső konzulensek gyakorlati tanácsait felhasználva egy olyan jogosultság-kezelési rendszert alakítottam ki, amely megoldást nyújt az engedélyezés, jóváhagyás, naplózás és ellenőrzés problémájára.

Első lépésként erre a módszertanra épülő adatbázis modellt terveztem meg, majd az adatbázis hatékony kezelésére illetve az üzleti logika folyamatainak megvalósítására létrehoztam egy web alkalmazást.

Az általam tervezett és elkészített program képes központilag tárolni az eltérő rendszerekben lévő elemi jogosultságokat és szerepköröket, emellett képes egy munkakör tetszőleges szerepkörrel való bővítésének igénylési folyamatát megvalósítani.

Az elkészült alkalmazást az alapadatok feltöltése illetve egy szerepkör kérés folyamatának szimulációjával teszteltem. Az alkalmazás elkészítésének teljes folyamatát jelen szakdolgozatban részletesen dokumentáltam.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.