Kapacitás piacok elemzése

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Vokony István
Villamos Energetika Tanszék

Napjainkban egyre inkább fény derül a liberalizált villamosenergia-piacok tervezési hiányosságaira, melyek piaci kudarcokhoz, bizonytalan beruházási környezethez és egyes országokban, régiókban kapacitás hiányhoz is vezethetnek. Mivel a megbízható villamosenergia-szolgáltatás mind az ipar, mind a lakosság számára kiemelt jelentőségű, így fontos, hogy ezeket a hiányosságokat a döntéshozók megfelelő módon kezeljék. Erre nyújtanak lehetőséget a kapacitás mechanizmusok, melyeket a 2000-es évek óta egyre több helyen vezetnek be. Dolgozatomban ezek működéséről nyújtok átfogó elemzést, valamint vizsgálom a magyarországi bevezetés lehetőségeit.

Először a mai villamosenergia-piac problémáit és a mögöttük rejlő okokat mutatom be, majd ezekre adható megoldásként a kapacitás mechanizmusok lehetséges formáit tárgyalom részletesebben. Ezután foglalkozom néhány konkrét, a világ különböző országaiban megvalósított, vagy tervezési fázisban lévő kapacitás mechanizmussal és a hozzájuk fűződő tapasztalatokkal, véleményekkel. Röviden bemutatom továbbá a kapacitás piacokra vonatkozó európai szabályozás jelenlegi állását.

Dolgozatomban emellett áttekintem a magyar energiapiac jelenlegi helyzetét és kilátásait, majd egy magyarországi fogyasztási és becsült termelési adatokat használó dinamikus modell segítségével elemzem a kapacitás mechanizmusok lehetséges hatásait a hazai piacra.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.