Kapacitív energiatárolók alkalmazása a fékezés során visszatáplált energia hasznosítására metrókon

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Farkas Csaba
Villamos Energetika Tanszék

Már az első budapesti metrókat a vontatómotorok generátoros üzembe

kapcsolásával fékezték. A keletkező villamos energia hasznosítása azonban csak a

néhány éve forgalomba állított Alstom szerelvényeken került megvalósításra. A

fékezéskor keletkező energia hálózatba való visszatáplálásával jelentős

energiamegtakarítás érhető el a nagy forgalmú időszakokban. Azonban kisebb forgalom

esetén a visszatáplálás hatékonysága csökken, mivel a közcélú hálózat felé nem

lehetséges a visszatáplálás. A problémára megoldást jelenthet fedélzeti energiatárolók

alkalmazása a járműveken.

Dolgozatom első részében összefoglaltam a közösségi közlekedés járművein

alkalmazott energiamegtakarítási technológiákat. A második részben becslést

készítettem a budapesti M2 és M4 vonalakon energiatárolók alkalmazásával elérhető

megtakarításról a szerelvények mozgási energiája alapján. A munkát az M4 vonal

részletes vizsgálatával folytattam. MATLAB / Simulink környezetben létrehoztam a

járműveken alkalmazható ultrakapacitásokból felépülő energiatároló szimulációs

modelljét. A BKV ZRt. valós mérési adatai alapján szimulációkat végeztem az elérhető

energiamegtakarítás pontosabb becslése érdekében. A szimulációs környezetben több,

eltérő paraméterekkel rendelkező ultrakapacitás működését is megvizsgáltam.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.