Kapcsolt reluktancia gépes hajtás vizsgálata lendkerekes alkalmazáshoz

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Számel László
Villamos Energetika Tanszék

Diplomamunkámban kapcsolt reluktancia gépek nagy sebességen történő alkalmazását vizsgáltam. Röviden áttekintettem a lendkerekes energiatárolók elméletét, rámutattam, miért ideális választás egy kapcsolt reluktancia gép a lendkerekes energiatárolóknál. Megvizsgáltam és összegyűjtöttem a nagy sebességeken is használható konverter kapcsolásokat. A nagy sebesség miatt a pozícióérzékelésre különböző érzékelő nélküli megoldásokat használnak. Több megoldást is bemutattam, és összehasonlítottam ezeket a módszereket. Bemutattam a nagy sebességen használt áramszabályozást, az úgynevezett impulzusszabályozást. Az ehhez tartozó optimális vezérlési szögek számításához két féle módszert mutattam be. A vasveszteségek számolására egy, a kapcsolt reluktancia gépeknél is használható elvet írtam le, a hozzá tartozó képletekkel együtt.

MATLAB Simulink környezetben elkészítettem a kapcsolt reluktancia gép modelljét. A futtatáshoz szükséges adatokat a FEMM 4.2 nevű, térszámító programmal állítottam elő. Az impulzus üzemhez szükséges, optimális vezérlési paraméterek meghatározására készítettem egy grafikus kezelőfelülettel rendelkező programot a MATLAB-ban. Számoltam a réz és vasveszteséget, illetve a gép teljesítményeit, különböző sebességekre, különböző vezérlési szögekre.

A bemutatott módszerek, megoldások többsége alkalmas lehet az iparban való alkalmazásra is. Az elkészített program pedig hasznos segítség lehet egy kapcsolt reluktancia gép optimális vezérlésének kiválasztásához.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.