Kapcsolt reluktancia motoros (SRM) hajtások vezérlésének és szabályozásának vizsgálata digitális szimulációval

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Számel László
Villamos Energetika Tanszék

Szakdolgozatomban a kapcsolt reluktancia motorok elméleti hátterének ismertetése után egy MATLAB/Simulink szimuláció elkészítését végeztem el.

A kapcsolt reluktancia motor felépítését tekintve a villamos forgógépek között az egyik legrobusztusabb kialakításnak mutatkozik, melynek alkalmazása számos előnyt jelenthet egyszerű konstrukciója, olcsó előállítási költsége miatt.

Dolgozatom első részében a motor elterjedésének történeti áttekintése után a fizikai kialakítását mutatom be részletesen, a gép felépítésétől kezdve az azt tápláló lehetséges teljesítményelektronikai hajtásokig terjedően.

Ismertetem az alkalmazási területeit, majd kitérek a motort eddig háttérbe szorító negatív tulajdonságaira, a nyomatéklüktetésre, a zaj keletkezésére a működés során, valamint ezen hatások minimalizálására használt módszerekre. Ezek után az általános hajtásszabályozási metódusokon keresztül tekintem át a kapcsolt reluktancia motoros nyomatékszabályozási megvalósításokat.

Mindezek után, a MATLAB szimuláció készítésekor a Simulink-ben található modell bemutatása után különböző konstrukciókra, fázisszámokra, különböző vezérlési módokkal vizsgáltam, majd értékeltem a motor működési paramétereire adódó jelalakokat.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.