Kapcsolt reluktancia motoros hajtások szimulációja Matlab/Simulink rendszerrel

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Számel László
Villamos Energetika Tanszék

Szakdolgozatomban a kapcsolt reluktancia motoros hajtást szimuláltam Matlab/Simulink környezetben.

Elsőként ismertettem a kapcsolt reluktancia motor felépítését, konstrukciókat, működési elvét egyszerű és többfázisú gép esetén, definiáltam az alapfogalmakat, bemutattam a lineáris és nemlineáris leírását.

Felsoroltam néhány aktív alkalmazási területét, majd megvizsgáltam a villamos hajtású járművekben való alkalmazás lehetőségét.

Ezután a hajtásban alkalmazott lehetséges konverter típusokat mutattam be, leírtam működésüket és előnyeiket, hátrányaikat. Ezeket kategorizáltam felhasználási lehetőség szerint is.

Továbbá ismertettem a Simulink környezetben megvalósított motor szimulációs modelljét. Kitértem lineáris és nemlineáris modellekre is, valamint a feszültséggenerátoros és szabályozott áramú vezérlési stratégiákra, ezek elemzésére. Az ugyanitt megvalósított hajtásrendszert is blokkok szerint ismertettem, működésüket leírtam.

A szimulációkat több paraméter állításával végeztem a legtöbb esetre kitérve, a kapott szimulációs eredményeket többféle szempont alapján elemeztem és mutattam be.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.