Karakterek elasztikus bőrözése valós időben

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Szécsi László
Irányítástechnika és Informatika Tanszék

A számítógépes grafika tudományterülete az utóbbi években töretlen lendülettel szolgáltatta a tudományos és technológiai újdonságokat és fejlesztéseket. A kutatások egyik fontos iránya a valós idejű megjelenítés témaköre, melynek lényege, hogy a számítógép által létrehozott látvány a felhasználó interakciójának hatására jön létre és változik meg. Fontos, és a valós idejűséggel szoros kapcsolatban álló téma a karakteranimáció kérdésköre, amely a számítógépes grafika által létrehozott emberi, állati, robot- és egyéb típusú szereplők valósághű megjelenítésével és irányításával kapcsolatos kihívásokra keresi a megoldást.

A diplomadolgozat témája a fent említett kutatási területek metszetének egyik részhalmaza, a lágytestmodellezésen alapuló valós idejű karakteranimáció és az ehhez kapcsolódó megjelenítési problémák megoldása.

Dolgozatom első felében megvizsgálom és összefoglalom a szakirodalom alapján a lágytestek fizikájának matematikai modelljeit, valamint a karakteranimációknál alkalmazott fontosabb módszereket.

A későbbi fejezetekben bemutatom a szakirodalom elméletén alapuló saját eredményeimet egy példaprogramon keresztül, valamint az annak működéséhez szükséges fontosabb algoritmusokat és tervezői döntéseket. A program jellemzését a főbb megvalósítási kérdések és az ezekre adott válaszok ismertetésével folytatom.

Az összefoglalásban összegzem a program megvalósítása során elért fontosabb eredményeket, majd bemutatom a program teljesítményét mérő tesztek eredményeit, melyek az alkalmazást a valós idejűség és a megjelenítés fiziológiai helyességének szempontjából jellemzik. A diploma konklúzióját az utolsó fejezet tartalmazza, a lehetséges folytatandó kutatási irányok megemlítésével együtt.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.