Katódesés vizsgálata kompakt fénycsövekben

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Csubák Tibor
Irányítástechnika és Informatika Tanszék

A fényforrások üzemeltetését és felépítését tekintve jelentős eltérés mutatkozik a hagyományos izzók és a kisüléses fényforrások között. A piacról fokozatosan kivonásra kerülő lámpák fázishasításos teljesítményszabályozóval kiválóan működnek. Ezzel szemben a kisüléses elven működő kompakt fénycsöveket ilyen módon működtetve számos kihívással szembesítik a mérnököket.

Szakdolgozatom célja a katódesés vizsgálata kompakt fénycsövekben, ami a fényforrás élettartamának meghatározásában rendkívül fontos szerepet játszik. A fénycsövekben az elektródák közelében az elektromos térerősség lényegesen nagyobb, mint a pozitív oszlopban, ezt nevezzük katódesésnek. A kompakt fénycsövekben fényáram-szabályozás („dimmelés”) esetén a katódesés nagy mértékben függ a szabályozási szinttől és a elektródák addicionális fűtésétől. Az ilyen típusú fényforrások fényáram-szabályozása esetén a katódesés jelentősen megnő a lámpa íváramának csökkenése miatt, ezért addicionális katódfűtést alkalmaznak. Saját munkám részét egy mérőrendszer kialakítása, valamint maguk a mérési eredmények bemutatása, értékelése, illetve az ebből levonható következtetések képezik.

Dolgozatom első részében bemutatom a kompakt fénycsövek működésének fizikai alapjait, általános jellemzőit. Itt ismertetem az előtétáramkörök (ballasztok) szerepét, valamint a típusait. Részletesen kifejtem az elektronikus ballasztok, valamint a lámpák szabályozásában igen fontos szerepet játszó fázishasításos elven működő teljesítményszabályozók működését és felépítését. A harmadik fejezetben megismerheti az olvasó a katódesés mérésének lehetőségeit. Ennek a fejezetnek a második felében térek rá munkám gyakorlati részére, ami egy mérőrendszer szoftveres megvalósításával kezdődött. Itt ismertetem magát a mérési metódust, az elkészített szoftver részegységeit és a mérési eredményeket.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.