Kauzális kapcsolatokat feltáró algoritmusok párhuzamosítása

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Hullám Gábor István
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Ezen dolgozat célja a kauzális kapcsolatokat feltáró algoritmusok szakirodalmi áttekintése, egy konkrét kauzális felfedező algoritmus implementálása, illetve ezen algoritmus egy lehetséges párhuzamosításának megvalósítása.

A kauzális információ kinyerésére sok esetben csak megfigyelési adatok állnak rendelkezésre, ami egyrészt korlátozottan teszi lehetővé az ok-okozati viszonyok feltárását, másrészt megvalósítása kifejezetten nehéz, számításigényes feladat. Ezért ezen algoritmusok futási idejének gyorsítása közvetlen gyakorlati haszonnal járna számtalan tudományterület kutatói számára.

Az elmúlt évek egyik informatikai trendje a grafikus kártyák általános célú programozásának széles körű elterjedése volt, köszönhetően a technikai fejlődésnek, illetve a gyártók által ezen igényre kifejlesztett platformoknak. Ilyen programokkal számtalan esetben értek el akár nagyságrendnyi gyorsítást, s az ebben rejlő lehetőségek kiaknázása a kauzális felfedezés területén is hasznosnak tűnik.

Célom egy olyan program megalkotása volt, melyben a hagyományos módon megvalósított PC algoritmus kiegészül a számításigényes részeinek grafikus kártyán történő párhuzamos megvalósításával, s melyben ezen két eltérő módszert egyszerűen össze lehet hasonlítani helyesség és futási idő tekintetében.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.