Kedélyállapot tükröződése a beszéd akusztikai paramétereiben

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Vicsi Klára
Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

Dolgozatomban az Antarktiszon lévő Concordia nevű kutatóállomáson tevékenykedő görög származású orvos kötetlen szövegű hangfelvételeiből kinyerhető akusztikai paramétereket vizsgálom. Ez egy teljesen új kutatás melynek végső célja a depresszió korai felismerése, hiszen ilyen szélsőséges körülmények között lévő elszigetel csoport esetében ez akár életet is menthet. Dolgozatom célja a beszéd azon akusztikai jellemzőinek detektálása, melyek összefüggést mutatnak a fizikai- és pszichológiai körülmények között.

Dolgozatomban a felvételek annotálása, azaz szöveges leírása után elkészítettem a fizikai- és pszichológiai körülményeket összefoglaló táblázatot. Majd az annotált felvételeket fonéma szinten szegmentáltam. A PRAAT program segítségével a következő paramétereket nyertem ki: magánhangzók alapfrekvenciája, jitter és shimmer értékei, az ’I’ hang első- és második formáns frekvenciája és a beszédtempó.

A kapott akusztikai jellemzők eredményeit a dolgozatom második felében értelmezem. És végül leírom az általam nyert tapasztalatokat, és a téma folytatásának lehetőségeit.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.