Képek osztályozásának megvalósítása adattudomány eszközével

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Szűcs Gábor
Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

Napjainkban az adattudomány eszközeivel egyre több intelligens feladatot tudunk elvégeztetni a számítógépekkel is, így akár képeken objektum felismerést, vagy más típusú képosztályozási feladatot is automatikusan meg tudunk oldani. Szakdolgozatom célkitűzése egy olyan rendszer megalkotása volt, mely egy szemantikus információkkal felcímkézett tanító adathalmaz segítségével képes megtanulni a képek besorolását, majd egy ismeretlen képhalmaz képeit a megtanult modell alapján osztályozni tudja. A rendszernek ezen kívül képesnek kellett lenni teljesen ismeretlen osztályok elkülönítésére, azaz olyan osztályok felismerésére, melyek a tanítás során egyáltalán nem szerepeltek.

Dolgozatomban összefoglalom a képreprezentáció egy lehetséges módszerének lépéseit, mely segítségével egy kép alacsony szintű szemantikai információit tartalmazó leíróiból több lépésen keresztül egy osztályozó algoritmus számára könnyen kezelhető, magas szintű leírókat tudunk előállítani. Többféle, az adatbányászat világában gyakran használt, egy képosztályozó feladatra is remekül használható osztályozó algoritmus működését is ismertetem, valamint a tanítás során nem ismert osztályok kezelésével foglalkozó Open Set Recognition technológiákat és osztályozó algoritmusokat is bemutatok. Az általam tanulmányozott osztályozókat a rendszer segítségével végzett tesztek eredményeit a dolgozat végén több szempontból is összehasonlítom.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.