Képek szegmentálása textúra analízis segítségével

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Pataki Béla József
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Jelen munka célja a textúra analízis módszerek összefoglalása, és egy olyan rendszer fejlesztésének elkezdése, mely ezeket az algoritmusokat összefogná, és automatikus módon beállítaná. Ezt az egyik legelterjedtebb módszer, a ko-okkurencia mátrix vizsgálatával, és annak egyik fontos paraméterének beállításával kezdi.

A textúra analízis a számítógépes képfeldolgozás egyik legrégebbi területe, amelyben azonban még sok alapvető kérdés tisztázatlan. Az évek folyamán sok különböző módszert dolgoztak ki a textúrák kezelésére, azonban egyiket sem lehet teljesen általánosan alkalmazni. Emellett mindegyik módszer bonyolultan paraméterezhető, így nagy szakértelmet igényel használatuk.

A dolgozat első felében először bemutatom a témakör fontosságát, és alkalmazási területeit. Ezután áttekintem a különböző létező módszereket, a működésük alapját, illetve előnyeiket, hátrányaikat. Végül az általam vizsgált módszert, a ko-okkurencia mátrixot részletesebben is bemutatom.

Mielőtt nekikezdek az algoritmus kialakításának és kipróbálásának, létre kell hozni valamilyen megoldást, amivel annak hatékonysága majd mérhető lesz. Ezért kialakítottam egy tanító és tesztelő képhalmazt, valamint egy programot, ami ezeken meg tudja határozni egy textúra analízis algoritmus hatékonyságát.

Végül megtervezek és megvalósítok egy egyszerű algoritmust a ko-okkurencia mátrix egyik fontos paraméterének, az eltolásvektornak a beállítására. A beállításhoz egy másik, textúra analízisben is használt képjellemzőt, az energiaspektrumot használom.

A dolgozat végén kiértékelem a módszert, amely ebben a formájában még ugyan nem ad megfelelő eredményeket, de azért ígéretesnek mutatkozik további fejlesztések megvalósításához.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.