Képfeldolgozás alapú forgalomfigyelés okos városokban

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Vida Rolland
Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

Ez a dolgozat egy olyan képfeldolgozó alkalmazást és annak fejlesztését mutatja be melynek célja a forgalom figyelése egy konkrét kamera képfolyamának felhasználásával. Az alkalmazással szemben támasztott elvárás, hogy legyen képes a járművek számlálására, irányok és méret szerinti csoportosítására, valamint külön jelezzen, ha észleli a helyi Volán buszokat elhaladni a kamera előtt. A képfeldolgozás a szabadon hozzáférhető OpenCV függvénykönyvtár használatával valósult meg, a program pedig Python nyelven íródott.

A képfeldolgozó módszerek rövid áttekintése után részletezem az OpenCV legfontosabb függvényei, különös tekintettel a forgalomfigyelésre használhatókat. Ezt az alkalmazás elemeinek bemutatása követ, kitérve a problémákra és korlátozó tényezőkre, illetve a lehetséges megoldásokra Végül az eredmények kiértékelése és megjelenítése következik, mely egy idősoros adatbázis (InfluxDB) és egy ezt támogató grafikus megjelenítő (Grafana) használatával valósult meg.

A munka végén egyértelműen kijelenthető, hogy lehetséges a forgalomszámlálás és buszdetektálás az adott kamera használatával, adott feltételek mellett. Mindemellett azonban, míg a nappali fényben minden elvárt funkciót megvalósít a program megfelelő pontossággal, addig éjjel a méret szerinti osztályozás és a buszok észlelése nem éri el az elvárt hatásfokot.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.