Képfeldolgozás neurális eszközökkel

OData támogatás
Konzulens:
Hadházi Dániel
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Napjainkban a képfeldolgozás területén reneszánszát élik a neurális hálózat alapú eszközök. A kutatási terület iránt mutatott megújult érdeklődést a széles körűen elérhetővé vált, kellő számítási kapacitással rendelkező hardware-ek biztosítják. Bár a neurális paradigma eszközei – felülmúlva a klasszikus módszerek megoldásait – mára számos területen bizonyították alkalmazhatóságukat, azonban itt is jelentkeznek a módszer sajátosságaiból eredő nehezítő körülmények. Emiatt a napi szinten megjelenő, korábbi sikereket felülmúló, neurális hálózat alapú megközelítések szakirodalmat elárasztó mennyiségű publikációi mellett, akadnak még olyan feladatok, amelyek esetén vitatott, hogy a klasszikus képfeldolgozáson, illetve a neurális paradigmán alapuló megközelítések közül melyiket érdemes választani.

Diplomatervem fő témáját ennek megfelelően a klasszikus módszerek, illetve a neurális hálózat alapú megoldások áttekintése és összehasonlítása adja, a képfeldolgozás területén leggyakrabban alkalmazott eljárásokhoz tartozó elméleti háttér ismertetésének kíséretében. A klasszikus módszerek közül a konvolúciós hálózatokhoz legjobban illeszkedő, jellemzőleíró alapú eljárásokra épülő módszerek analízisével hasonlítom össze a két területet, középpontba helyezve a képfeldolgozás általános nehézségeit.

A konvolúciós hálózatok oldalán áttekintem azokat a nehezítő tényezőket, amelyek indokolttá tehetik a klasszikus megoldások használatát. A területek összehasonlítása érdekében két aktuális, a gyakorlatban felmerülő feladatot is bemutatok, melyek esetén kérdéses, hogy melyik módszert érdemes alkalmazni. Ezek a videó stabilizáció, valamint az arcazonosítás problémaköre, melyek problémáihoz kapcsolódóan széles körben alkalmazott megoldásokat is ismeretetek.

Az arcok azonosításának feladata kiemelten nehéznek tekinthető, a rendelkezésre álló erősen korlátozott méretű tanítóhalmaznak köszönhetően. Épp ezért vitatott, hogy a neurális, vagy a klasszikus képfeldolgozás apparátusának alkalmazása a célravezetőbb. Jelen diplomamunkában általam implementált megoldások eredményeinek összehasonlításával próbálok e kérdésre választ adni.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.