Képfeldolgozó eljárások foggyökér csatorna diagnosztikájához

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Szlávecz Ákos
Irányítástechnika és Informatika Tanszék

Napjainkban az informatika rohamos fejlődése hatást gyakorol számos tudomány és tudományág fejlődésére, lehetővé téve azok gyorsabb ütemben történő előrehaladását. Az informatika szerepe az orvostudomány területén is meghatározó, számos orvosdiagnosztikai kérdésre sikerült megoldást találni különböző informatikai módszerek és eszközök felhasználásával. Az orvosdiagnosztikai módszerek egyik fontos összetevője az orvosi képalkotás, melynek alkalmazása során az informatikai támogatás jelentősen hozzájárul a diagnosztikai döntések felgyorsításához, hatékonyságának növeléséhez.

Diplomadolgozatom az orvosi képalkotó eljárások fogászatban történő alkalmazásával, a diagnosztikát és a beavatkozásokat támogató eljárásokkal foglalkozik. Gyökérkezelés esetén nehézséget okoz, hogy a hagyományos röntgenfelvételen egy adott foggyökér elágazásainak száma, illetve azok görbületei gyakran nehezen felismerhetők. A dolgozatom fő célja, hogy a diagnózis felállításának megkönnyítése érdekében és a beavatkozások elősegítéséhez (példának említve a fog gyökérkezelését) egy adott fog gyökércsatornájának görbületeit és számát meghatározzam egy általam kidolgozott eljárás segítségével.

Dolgozatomban legelőször ismertetem a fogazat főbb anatómiai jellegzetességeit, majd beszámolok a konzerváló fogászat dolgozatom szempontjából érdekes eljárásairól. Ezt követően ismertetem az orvosi képalkotás fogászatban elfoglalt helyét, bemutatva a fogászati röntgent és CT képalkotást. Tovább haladva a dolgozatban orvosi képfeldolgozó módszereket, valamint a képfeldolgozás általános lépéseit mutatom be, kitérve a különféle előfeldolgozási- és szegmentálási, továbbá morfológiai képfeldolgozó módszerekre is. Ezek után bemutatok egy, a diplomatervezés során megismert, ebben a témában született és dolgozatomban felhasznált képfeldolgozó eljárást. Ezt követően ismertetem az általam megvalósított gyökércsatorna szegmentáló módszert, illetve a hozzá kapcsolódó eredményeimet, valamint összehasonlító értékelést is végzek a korábbi eredmények és a kidolgozott automatikus módszer között, mely összehasonlító értékelést a legutolsó fejezet tartalmazza. Dolgozatomat az eredmények összefoglalása és a lehetséges folytatási irányok bemutatása zárja.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.