Képzések hatósági nyilvántartásba vételének informatikai támogatása

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Kósa Zsuzsanna Mária
Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

Ahhoz, hogy a mindenkori oktatási ágazati vezetés felelős és megalapozott döntéseket tudjon hozni, szükséges a döntéseket megalapozó és elősegítő, majd az adatok monitorozhatóságát biztosító forrásadatok nyilvántartása. Ezen adatok korszerű, oktatásügyi szakmailag és informatikailag átgondolt formában történő tárolásának eszköze a Felsőoktatási Információs Rendszer (FIR).

A FIR-ben tárolt adatokat az Oktatási Hivatal (OH) tartja karban és felelős – többek között - a felsőoktatási intézményekkel kapcsolatos engedélyezési és nyilvántartási folyamatok lefolytatásáért, amik papír alapú ügyintézés által történnek. Ezen folyamatok legnagyobb része a felsőoktatási intézmények által folytatott képzésekkel kapcsolatos, pl. képzések nyilvántartásba vétele, vagy már nyilvántartásba vett képzések adatainak módosítása.

2012-ben megtörténtek az első lépések a hatósági folyamatok elektronizálása felé vezető úton a FIR kérelemkezelő alkalmazásának megalkotásával, de a folyamatoknak csak egy kis része került implementálásra az alkalmazásban.

Munkám során - melyet szakdolgozatom felépítése is szorosan követ - először megismerkedem a FIR aktuális jogszabályi hátterével, azok szakmai tartalmával és a rendszer felé támasztott előírásaival mind a FIR általános működése, mind az OH-ra vonatkozó hatósági folyamatok kapcsán. Ezek után megismerem az OH hatósági eljárásait, azok felépítését, illetve a rájuk vonatkozó igényeket, elvárásokat. Következő lépésként eme folyamatokat támogató, illetve a FIR nyilvántartását kiszolgáló informatikai rendszer felépítését és működését tanulmányozom. A megismert információk alapján specifikálom, majd megvalósítom a FIR kérelemkezelő rendszerének egy továbbfejlesztett verzióját a nyilvántartott képzések módosításának informatikai támogatására. Munkám során igyekszem a rendszer már létező moduljait újra felhasználni, a korábban kialakított folyamatokat, technikai elveket megtartani. Végül értékelem az elkészült rendszer sikerességét, meghatározom az esetlegesen megismert problémákat, hiányosságokat, amikre jelen feladat keretében nem volt lehetőség megoldást találni és javaslatokat adok a rendszer továbbfejlesztésére.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.