Kérések optimális feldolgozása mikroszolgáltatás alapú rendszerekben

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Majzik István
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

A µSOA rendszerek ontológia vezérelt architektúrák, amelyekben az alkalmazásfejlesztés és végrehajtás minden fázisát egy központi ontológia, az ún. szolgáltatás katalógus vezérli. A szolgáltatás katalógus tárolja a szolgáltatókkal kapcsolatos információkat (pl. melyik absztrakt szolgáltatást valósítják meg milyen típusú és szemantikájú tartalomelemek fölött, mi a neve az implementációs objektumnak, és hol található).

A mikroszolgáltatás szerver a kérésben szereplő absztrakt szolgáltatás és konkrét argumentumok alapján a szolgáltató katalógusból dinamikus mintaillesztéssel kikeresi a kérés kielégítésére alkalmas szolgáltatókat. Ezek közül egynek átadja a kérést, amit a szolgáltató végrehajt, majd a választ a mikroszolgáltatás szerveren keresztül visszaküldi a kérést generáló kliensnek.

Mivel µSOA rendszerekben a kérések alapján a végrehajtáshoz szükséges szolgáltatók kiválasztása szemantikus információk alapján, dinamikusan történik, a µSOA kérések kiszolgálására a meglévő webes illetve SOA alkalmazásszerver komponensek közvetlenül nem alkalmasak.

Ebben a dolgozatban bemutatom a µSOA rendszerek követelményeit, majd komponens alapú modellt készítek, amely kielégíti a vele szemben állított igényeket. Megvizsgálom az egyes komponensek megvalósítási lehetőségeit, és értékeltem azokat a µSOA rendszerekben való alkalmazhatóságuk szempontjából. Ezek után megvizsgálom, milyen lehetőségek vannak absztrakt szolgáltatásmodellek viselkedésének tesztelésére, és a szolgáltatásmodellek összehasonlítására. Az elméleti vizsgálódásokat követően különböző viselkedési modelleket implementálok az LQN eszköz segítségével, és a modelleken analitikus méréseket végezek. A mérési eredményeket összesítem, és elemzem. A mérési eredmények alapján meghatározom az optimális µSOA kéréskiszolgáló rendszer elemeit.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.