Keresletoldali változások hatása az erőművi forrásszerkezetre

OData támogatás
Konzulens:
Sőrés Péter Márk
Villamos Energetika Tanszék

Hazánkban a jelenlegi üzemelő erőműpark elöregedése, illetve különböző blokkok kiesése miatt, szükség lesz új egységek a létesítésére, hogy pótolják a jövőben kieső hiányt. A hazai villamosenergia-felhasználás ezzel szemben évről évre növekedik és ezzel együtt az országba behozott import energia mennyisége is. A hagyományos erőművek, legfőképp a szénhidrogén és kőszén származékot felhasználók, folyamatosan háttérbe szorulnak a piacon létrejövő alacsony ár miatt. Az állami támogatások és a tudatosan felépített politikai ösztönző rendszerek a megújulók és az alternatív energiaforrásokat felhasználók (pl. e-járművek) rohamos terjedését okozzák, melynek során számos új kérdés merülhet fel az erőművi kapacitások eloszlása tekintetében. A célom az ismert hazai erőművi háttér alapján ezen változások lekövetése a lehető legnagyobb hatékonysággal.

A diplomatervemben először a hazai forrásszerkezetet ismertetem, ezen belül az erőművek fix és változó költség szerkezeteit, valamint a technológia és a kapacitás mérőszámok vizsgálata is szóba kerül. A belföldi erőműveket technológiájuk szerint besorolva, termelési költségük szerint sorrendbe ábrázolva kapom meg a magyarországi Merit Order-t. Ezek után egy eljárást tanulmányoztam mely az energia egységár alapján besorolja az összes beépített kapacitás optimális eloszlását az erőművek között. A folyamat során felmerült a residual load és az újabban felbukkanó fogyasztók modifikáló hatása.

Ezért külön elemzem a specifikus tulajdonsággal rendelkező megújulók, a napelemek termelését és ennek a befolyását a hazai termelésre. Külföldi mért PV adatokat dolgoztam fel és ezek normálását és felparaméterezését a hazai hálózatra is elvégeztem, itt több esetet is boncolgattam.

A villanyautók töltésére egy saját, Monte Carlo szimulációval kapott modellt mutatok be melyet szabadon lehet paraméterezni. Így ezen indexek módosításakor számos lehetőséget tudok figyelemmel kísérni. Az adatsokaságot hasznos kiindulási alapnak lehet mondani és később továbbfejlesztésével pontosabb számításokat lehet végezni.

A tárgyalt ráhatások összefüggését analizálom a hazai tartamgörbére illesztve, hogyan formálódik az ideális kapacitás eloszlás az erőművek között. Ez négy különböző szcenárióra teszem melyben a villanyautók és napelemek hatását külön-külön és egyben is szemügyre vettem. Ezek számszerűsített végeredményeit a dolgozat végén táblázatokban összegzem.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.