Kétállású hőmérséklet szabályzó tervezése és megvalósítása

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Horváth Eszter Edit
Elektronikai Technológia Tanszék

A feladatkiírás szerint egy olyan kétállású hőmérséklet szabályzó modul megtervezése a cél, amely két részegységből, egy távoli hőmérő és egy központi kapcsolóból áll, ahol az egységek egy vezeték nélküli rendszeren keresztül kommunikálnak egymással.

Az első fejezetben bemutatom a hőmérséklet szabályzás kialakulását, valamint a szobatermosztátokról adok egy általános leírást. Ez tartalmazza, hogy mikor alkották meg az első készüléket és a napjainkban kapható típusok milyen kapcsolót és hőmérőt használnak.

Konkrét, a kereskedelmi forgalomban kapható szobatermosztátok vizsgálatát tűzte ki célul a második fejezet. Itt bemutatom az egyes típusok előnyeit és hátrányait két gyártó, a Siemens és a Computherm termékein keresztül.

A harmadik fejezetben a vizsgált termékek tulajdonságait összevetve specifikálok egy olyan vezeték nélküli kétállású hőmérséklet szabályzó berendezést, ami használható hétköznapi körülmények között és lehetőséget biztosít a későbbi továbbfejlesztésekre.

A negyedik részben a specifikált szabályzó megtervezésének a menete kerül bemutatásra, némi elméleti bevezetővel a kétállású szabályozásról. Első lépésként a tervezendő részegységek blokkvázlatait mutatom be, hogy funkcionális szinten átlátható legyen a tervezett működés, majd ezután az alkatrészek kiválasztásának menete következik. A fejezet vége a kapcsolási rajz megszerkesztésének és a nyomtatott huzalozású lemez legyártásának folyamatát tárgyalja.

Az ötödik fejezet a kész hardver működtetését vezérlő szoftver megírásának részleteit mutatja be. Áttekinti az eszközök legfontosabb tulajdonságait és a programozás főbb lépéseit, majd az elkészült szoftver tesztelésének körülményeit és eredményét.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.