Kiálló pólusú szinkrongép pólussarujának érzékenységi vizsgálata

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Györe Attila
Villamos Energetika Tanszék

A diplomaterv témája a kiálló pólusú szinkron gépek pólusainak vizsgálata végeselemes ellenőrző programmal. A feladatkiírásban szereplő érzékenységi vizsgálat elsősorban arra utal, hogy a szinkron gépek pólusai milyen hatással vannak a gépben létrejövő fluxusokra, az indukcióeloszlásra (például mennyire közelíti meg a szinusz görbét a légrésindukció eloszlás), a felharmonikus tartalomra.

Először egy már legyártott gépnek vizsgáltam meg az előbbiekben felsorolt paramétereit, majd megváltoztattam a póluskialakítást úgy, hogy állandó légrés jöjjön létre az álló-és forgórész között, illetve hogy három síkkal közelítettem a pólusívet. Ezzel a vizsgálattal, és különböző beállítások változtatásával elérhető lehet egy, a felharmonikusok vagy a légrésindukció eloszlás szempontjából optimális pólus, ezért célszerű ezeket a tulajdonságokat megvizsgálni.

Az első feladat a már legyártott gép geometriájának bevitele volt a Quickfield, illetve a FEMM végeselemes programokba. Ehhez készítettem egy programot, melyet C nyelven írtam meg, a diplomatervemben ezt röviden bemutatom.

Kiszámítottam a gép mágneskörét, illetve az állórész tekercselés paramétereit is, melyekre most a terhelésszámításkor volt szükségem. Ezeket a segédszámításokat a Mathcad program segítségével végeztem el.

Ezután bemutattam a végeselemes programokkal végzett szimulációkat, azok eredményeit, illetve azt, hogy az állandó légréssel és a háromsíkos közelítéssel végzett számítások során hogyan változott meg az üresjárási jelleggörbe alakja, illetve a felharmonikusok és az indukció eloszlása.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.