Kiberfizikai rendszerek algoritmus bázisú hibatűrésének sémái

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Pataricza András
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Ma jellegzetesek az olyan elosztott hierarchikus architektúrák, amelyek alacsony szinten végzik el kisebb erőforrású kártyaszámítógépek segítségével a szenzorok intelligensítését, az adatok előfeldolgozását, a nagy számítási igényű, de nem real-time követelményű feladatokat felhőbe helyezik, vagy akár külső erőforrást is használnak. Ezek egy rendszert alkotnak, amelyet kiberfizikai rendszernek hívunk. Az egyes erőforrások, és a komplett rendszer felé elvárás a hibatűrő működés.

A szakdolgozat egyik célja, hogy a heterogén erőforrásokat használó hibatűrő rendszerekhez köthető szolgáltatás- és adatbiztonság főbb definícióit, összefüggéseit bemutassa. Kitérve azokra a részletekre, hogyan működik a meghibásodás - hiba - hibajelenség hatáslánc, milyen módon lehet elkerülni egy rendszer tervezése és működése esetében a hibaterjedést.

A kiberfizika rendszerek tervezéséhez kapcsolódik az új Köd számítástechnika rendszertervezési metodikája. Ehhez kötődően a dolgozat tartalmaz egy összefoglalót az OpenFog referencia architektúráról. Ehhez tartozik egy rendszertervezési metodika. Ennek működése szorosan összefügg a felhőszolgáltatásokkal, illetve azok felhasználóival. Az architektúra a jövőben fontos lehet a kiberfizikai rendszerek szempontjából, mivel egy egységes, standardizált architektúrát szeretne létrehozni az OpenFog konzorcium.

Ezután megtalálhatóak demonstrációs rendszer szisztematikus tervezésének lépései, aminek célja egy alacsony komplexitású, de értelmes feladat megoldása volt. Kezdve egészen a követelmények részletes specifikálásától a funkciók megtervezésén át a rendszer szintű funkcionalitás erőforrásokra helyezéséig. A tervezett demonstrációs alkalmazás három-rétegű, mely kombinál egy lokális kártyaszámítógépet, egy lokális felügyelő gépet, és felhőszolgáltatást, mint heterogén erőforrásokat. A dolgozatban bemutatásra kerülnek ez egyes erőforrások használatának előnyei és hátrányai, illetve konkrét ajánlások is találhatóak arra vonatkozólag, hogy implementálás során, milyen technológiák használhatók.

A végső fejezet pedig az elvégzett munkáról tartalmaz egy rövid értékelést, illetve leírja, hogy a munka folytatásához és további fejlesztéséhez, milyen lépések szükségesek.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.