Kis energiaigényű, mikrokontrolleres, vezeték nélküli hálózati protokoll tervezése és megvalósítása

OData támogatás
Konzulens:
Szabó Zoltán
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Az elmúlt évtized technológiai fejlődése és a piaci elvárások ösztönzően hatot-tak a vezeték nélküli kommunikációs- és szenzorhálózatok fejlődésére. A lehetőségek felismerése valamint az egyre kisebb és olcsóbb integrált rádiós perifériák megjelenése odáig vezetett, hogy százszámra folyamatosan jelennek meg a témakörben tudományos publikációk, eredmények, innovációk.

A kutatások egyik központi eleme a szenzorhálózatokban rejlő lehetőségek ki-aknázása, melyek a mezőgazdaságban, természeti katasztrófák előrejelzésében, boly-gónk állapotának monitorozásában igazán hasznosnak bizonyulhatnak. A több tíz, száz, ezer eszközt felvonultató alkalmazásokban közös motívum a feladatorientáltság, mely az egyes eszközök értékét, fontosságát a háttérbe helyezi, visszacsatolásként hatva nyomatékosítja az eszközök költségének csökkentésére vonatkozó igényt.

Általánosan elfogadott nézet, hogy nincsen egyetlen, optimális kommunikációs technika, mely tetszőleges vezeték nélküli alkalmazásban felhasználható. Mindig alapos mérlegelést és körültekintést kíván a tervezési fázis, majd az azt követő megvalósítás ezen a területen. Körültekintve a már létező apparátuson megállapítható, hogy a különböző adatkapcsolati- és hálózati rétegek sokszínűek, mindegyik esetén könnyedén felfedezhetőek annak pozitív és negatív tulajdonságai, ráadásul az egyes rétegek határa elmosódik.

Jelen munka célja nem más, mint egy kommunikációs protokoll megtervezése adott körülmények és elvárások keretein belül. A kutatások tanulságait levonva egy olyan elfogadható megoldás kerül kidolgozása, ami magában hordozza a továbbfejlesz-tési lehetőségeket a szükséges szintű működés biztosítása mellett.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.