Kísérleti napelemcellák I-V karakterisztikájának és spektrális válaszának vizsgálata

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Plesz Balázs
Elektronikus Eszközök Tanszéke

Diplomamunkám célja átfogó képet adni az egykristályos szilícium nap-elemek hőmérsékletfüggéséről.

Az előző félévekben végzett munkám során elkészítettem egy – a tanszéken kidolgozott módszerrel – a mérésekhez szükséges napelem mintasorozatot, ezzel párhuzamosan egy másik mintának vizsgáltam az U–I karakterisztikáit, valamint a spektrális válaszát. Mivel a mérések időigényesnek bizonyultak, létrehoztam egy olyan automata mérőkörnyezetet, ami először csak az U–I karakterisztikákat mérte, majd a megfelelő kiegészítések és módosítások után már a spektrális választ is.

A diplomamunka keretében feladatom a mérések hatáskörének kiterjesztése, valamint a mérési eredmények összegzése és kiértékelése volt. A bővítés egyrészt abban nyilvánul meg, hogy egy üveghordozós cellatípuson is végeztem méréseket, másrészt immár különböző intenzitású megvilágítások mellett vizsgáltam az U–I karakterisztikákat.

A méréseket két különböző technológiával készült napelem mintasorozaton végeztem. A két technológiában közös, hogy egy-egy sorozaton belül a celláknak eltérő a fotoaktív réteg vastagságuk. Az egyik mintasorozat 6 db üveghordozóra felvitt napelemet tartalmaz, melyeken egyenként 4 db 5×5 mm2-es cella van sorba kötve. A másik sorozat 4 db n-típusú hordozón létrehozott 13×13 mm2-es cellából áll, ami a tanszéken kidogozott módszerrel készült. E két sorozaton vizsgáltam, hogy a cella vékonyítása és az intenzitás változtatása milyen befolyással van a hőmérsékletfüggésre. A mérések elvégzésének alapfeltétele volt a LabView vezérlésű mérőrendszer módosítása, kiegészítése, az egyes napelemekhez a befogók elkészítése, valamint egy intenzitást szabályozó áramkör megtervezése.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.