Kisfeszültségű kábelek termikus öregedésének vizsgálata

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Tamus Zoltán Ádám
Villamos Energetika Tanszék

Szakdolgozatomban EPR és XLPO szigetelésű jelkábelek öregedésbecslésre alkalmas diagnosztikai jellemzőit kellett meghatároznom. Ehhez különböző frekvenciatartományokban veszteségi tényezőt, kisülési feszültségek kezdeti meredekségét valamint különböző időállandójú visszatérő feszültségek kezdeti meredekségét mértem termikusan öregített kábelmintákon.

Az adatok regresszió analízise során azt találtam, hogy EPR szigetelés esetén célravezetőbb a veszteségi tényező értékét mérni - méghozzá a legjobb frekvenciatartománynak az 20 Hz ~ 2 kHz bizonyult - és abból felállítani egy regressziós modellt. Esetemben ez a modell 12% alatti relatív hibával bírt. XLPO szigetelés esetében pedig jobban járunk, ha a visszatérő feszültségek kezdeti meredekségét mérjük, alkalmas időállandó tartományok: 30s ~ 300s és 750s ~ 1500s. Ezeknél a regressziós modelleknél már nagyobb relatív hibát tapasztaltam (15~20% körüli).

A kisülési feszültség kezdeti meredeksége és az öregedés között egyik szigetelés típus esetén sem találtam erős, egyértelmű kapcsolatot.

Dolgozatom tartalmazza továbbá a szigetelésekről szóló irodalom idetartozó részeit is (szigetelések öregedése és romlása, mérési módszerek elméleti háttere) valamint a megfelelő diagnosztikai jellemzők meghatározásához szükséges statisztikai módszer, a kétváltozós lineáris regresszió részletes leírását is.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.