Kisfeszültségű kábelszigetelések lassú és gyors polarizációs folyamatainak vizsgálata

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Tamus Zoltán Ádám
Villamos Energetika Tanszék

Egy rendszer üzembiztos működéséhez időnként ellenőrizni kell a rendszer állapotát. A villamos kábeleknél ezt időszakos szigetelésvizsgálatokkal teszik. Ilyenkor egy-egy kábelszakaszból mintát vesznek és rajtuk ellenőrző vizsgálatokat végeznek. Ilyen vizsgálatokkal a kábelhálózat állapota felmérhető. Szakdolgozatomban a kisfeszültségű kábelek dielektromos jellemzőit, azokon belül a polarizációs jelenségeket vizsgáltam és összefüggéseket kerestem a kábel állapota és a különböző időállandójú polarizációs folyamatok között. Az általam használt kétféle mérési eljárás során, azonos próbatesteken mind a kicsi, mind a nagy időállandójú folyamatokat megvizsgáltam. A kapott eredmények alapján a gyors és a lassú polarizációs folyamatok, időállandójuk függvényében különböző mértékben mutathatók ki a leromlott szigetelésű kábeleknél. A kiértékelésben statisztikai módszerekkel időállandó-sávokat határoztam meg, amik rávilágítottak arra, hogy az általam vizsgált PVC érszigetelésű kábelek esetén a szigetelés romlása mely időtartományokban történő vizsgálatokkal mutatható ki a leginkább. A mérések és következtetések érthetőségéért szakdolgozatom első részében a kábelszigetelésekről és szigetelésvizsgálati módszerekről érdemes tudnivalókat foglaltam össze a vonatkozó szakirodalom alapján.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.