Kisméretű antennák tervezése rádiós modulokhoz

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Zólomy Attila Imre
Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék

A szakdolgozatom témájául kisméretű, (főleg PCB (printed circuit board) alapú) UHF (Ultra-high frequency) ISM (Industrial, scientific and medical) sávokon használható antennák tervezését választottam. A célom a feladatkiírásban specifikált két kisméretű antenna megtervezése, amelyek tervezésén keresztül bemutatom a nyomtatott antenna tervezés egész folyamatát az elméleti alapoktól egészen a legyártott, véglegesen behangolt antenna paramétereinek méréséig.

Dolgozatom elején ismertetem az RF (Radio frequency) antennák elméleti alapjait, valamint az erre épülő nyomtatott antennatípusokat és azok tulajdonságait a fellelhető szakirodalmi források alapján. Ezek után egy nyomtatott antenna tervezési folyamatát mutatom be az általam készített antennák mintáján keresztül.

A dolgozat keretein belül részletesen is ismertetem a nyomtatott antennák kivitelezéséhez szükséges főbb lépéseket: az struktúra kialakítását a „Microwave Office - AWR Design Environment 10” szoftverben végzett szimulációk segítségével, majd a kialakított antenna struktúrához tartozó layout megtervezését és a gyártófájlok generálását a „PADS Layout 9.4” szoftver segítségével. Végül a legyártott prototípus finomhangolását mutatom be a „Smith 3.1” szoftver használatával, majd a behangolt végleges antenna modell vezetett és sugárzott méréseinek menetét és eredményeit ismertetem és értékelem.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.