Kisteljesítményű szivattyús-tározós erőmű kialakításának és rendszerbe illesztésének vizsgálata

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Hartmann Bálint
Villamos Energetika Tanszék

Jelen diplomaterv keretében a régóta nagy gondot jelentő energiatárolás egy lehetséges

módját vizsgálom meg. A dolgozat egy kisméretű szivattyús energiatározó megtervezésével,

és villamosenergia-rendszerbe való illesztésének hatásaival foglalkozik.

A dolgozat első részében kiválasztottam a víztornyot, amelyet alapul vettem a modellemhez.

A helyszínnel való megismerkedés után egy háromdimenziós CAD szerkezeti modellt

készítettem, részben mérések és tervrajzok, részben becslések alapján. A számításoknál a

továbbiakban ezt a szerkezeti modellt használtam a bemenő paraméterek (térfogatok,

csőátmérők, magasságok) meghatározásához. Ezeknek a paramétereknek a segítségével

kiválasztottam az energiaátalakításához szükséges berendezéseket, illetve a hozzájuk

kapcsolódó további berendezéseket. A rendszert alkotó eszközök meghatározása után

lehetőségem nyílt főként katalógus adatok alapján a villamos rendszer modellezésére is. Az

így megkapott villamos modell lehetőséget adott arra, hogy a rendszer hálózatra gyakorolt

hatását tanulmányozhassam, és egy szabályzást tervezhessek hozzá. Így ennek a résznek a

végén egy részletes szerkezeti és villamos modell állt a rendelkezésemre, ami lehetővé tette a

részletes vizsgálatot.

A következő részben a gazdasági számításokat végeztem. Egyrészt megvizsgáltam a

beruházás és üzemeltetés során felmerülő költségeket, másrészt a menetrendtartásból és egyéb

forrásból származó nyereségeket. Ezek alapján számítottam egy megtérülési időt, amit

megvizsgáltam piacilag versenyképes-e.

A vizsgálatok eredményeként arra jutottam, hogy a beruházás a jelenlegi hazai szabályozások

mellet, csak tíz éven túl térül meg. A speciális szabályozások megszűnése után azonban a a

befektetés gazdaságossá válik, öt éven belül megtérül.

Az eredmények értelmében további vizsgálatok, és egy mintaprojekt elkészítése javasolt.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.