Kliens IT eszközök kezelése Microsoft Dynamics AX 2012 környezetben

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Villányi Balázs János
Elektronikai Technológia Tanszék

Szakdolgozatomban egy vállalaton belül az alkalmazottak számára bocsátott és azok által használatba vett eszközök kezelését, készletézését mutatom be. Ennek a rendszernek a fejlesztését Microsoft Dynamics AX 2012 és PowerApps rendszerben végeztem el.

A dolgozatom első részében a felhasznált rendszereket és környezeteket mutatom be. Az ismertetést a Microsoft Dynamics AX 2012-es rendszerrel kezdem, melynél kitérek a rendszer által kínált lehetőségekre, sajátosságokra és a strukturális felépítésre, valamint ezen felül bemutatom a rendszer leltározással kapcsolatos moduljainak magasszintű működését. Az AX-en kívül említésre kerül a PowerApps alkalmazás is, melynek ismertetésénél a fejlesztéssel kapcsolatos szemlélet és az AX rendszerrel való integráció kap hangsúlyt.

A használt rendszerek után az általam készített eszközkezelő modult mutatom be. Demonstrálom az eszközök listaszerű megjelenítésére szolgáló képernyő tulajdonságait, fejlesztésének megvalósítását. Bizonyos esetekben kitérek a használt módszer előnyeire más megoldásokkal szemben. Hasonlóképpen prezentálom az eszközökhöz tartozó részletező nézetet is, és külön kitérek az eszközök egymással való viszonyára.

Bemutatom az eszközkezelő műveleteket, a kiadást, visszavételt és a kivezetést, és az ezeket a műveleteket végző objektumok működését. Dolgozatom ismerteti a kliens oldali IT eszközök szinkronizáló funkcióját a tárgyi eszköz oldallal. Említésre kerülnek a dolgozatban a két oldal közötti kapcsolat lehetséges formái, és az itt felmerülő esetleges hibák e-mailben történő riportálásának menete. Az adatbetöltés megvalósítását végigvezetem az erre készített job bemutatásával. Prezentálom a Microsoft Dynamics AX 2012 jogosultságkezelő eljárásait, és bemutatom a modulra vonatkozó megvalósításának menetét.

Az előírt feladatok implementálásának bemutatását a PowerApps alkalmazással fejezem be. Itt kitérek a weblap kinézetére, funkcióira, és az eszközkiadás elfogadásának lehetőségére.

A dolgozatot a fejlesztői tesztelés menetének és eredményének ismertetésével zárom, valamint kitérek a továbbfejlesztési lehetőségekre és azok létjogosultságára.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.