Klinikai kémiai fotométer készülék részegységeinek továbbfejlesztése és automatizálása

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Sántha Hunor
Elektronikai Technológia Tanszék

Munkámat az Orvostechnika Kft-nél végeztem, Tabajdi Péter, villamosmérnök

vezetésével.

Négy félév során a céggel együttműködve a Lab-Analyze, - már forgalomban lévő-, klinikai-kémiai fotométer újabb, már teljesen automatizált változatának fejlesztésében vettem részt mely a Lab-Analyze Stat nevet kapta.

A továbbfejlesztésre szánt klinikai kémiai fotométert a vállalat 2001-ben jelentette meg előbb a magyar, később a külföldi piacokon. A felhasználói igények és konkurens termékek állandó nyomon követése mellett folyamatosan fejlesztette és gyártotta a készüléket, hiszen a felhasználók igénye egyre nagyobb lett. A vásárlók köre állatorvosok, klinikai laboratóriumok.

A fotométer az emberi szervezetben lévő vér összetevő/paraméter értékek (mint például: glükóz, foszfor) precíz és gyors meghatározására szolgál. Előnye, hogy az orvos akár percek alatt is képes a diagnózist felállítani a segítségével. Célunk volt, egy még precízebb, s a felhasználók számára egyszerűbben használható készülék megalkotása.

A diplomatervem a négy féléves munkám foglalja össze.

A dolgozatom első részében egy elméleti áttekintést adok, melyekben tisztázom a készülékkel való munkához elengedhetetlen legfontosabb fogalmakat, a mérési módszereket, az előnyöket, valamint a felhasználói igényeket.

Az elméleti rész után a konkrét tervezői munkám ismertetem, melyben elsőként a lineátor (mozgás átalakító), illetve a diluter (dugattyú) látványtervét mutatom be.

Ezt követően a legyártott alkatrészek készülékbe való beépítéséről, valamint próbamérésekről (tömítettség ellenőrzés, mechanika precizitásának vizsgálata, mechanikus ütőóra segítségével, - melyhez elengedhetetlen volt a léptetőmotor megtervezése -, desztillált vízzel történő súlymérés és kontrollanyaggal történő koncentrációmérések) számolok be, melyek az alkatrészek hiteles működéséről szólnak. A tervezési szakasz harmadik része az optikai tömb kiépítését foglalja magába, ezen belül is a fényforrást, a küvettát, a színszűrőt, a detektort, léptetőmotort, fűtőtranzisztort és termisztort választottuk ki és illesztettük egymáshoz. A negyedik, s egyben utolsó fejlesztési periódus a tűmozgató, a mintatovábbító és a tápegység megtervezését mutatja be. A tervezési lépések, eredmények és az eredmények kiértékelése után, konklúziókat vonok le, s a jövőbeni terveket ismertetem.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.