Kódgenerálás és vevőstruktúrák vizsgálata CDMA alapú vezeték nélküli kommunikációs rendszereknél

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Bitó János
Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék

A kódosztásos többszörös hozzáférés (CDMA) technika már az eddigi második és harmadik generációs mobil kommunikációs rendszerekben is jelentős szerepet játszott, mint például a 2. generációs IS’95 és a 3. generációs UMTS, WCDMA rendszerek, és várhatóan a jövőbeli 5G és azt követő rendszerekben is alkalmazásra kerül majd (Kódolt OFDM). CDMA esetén több felhasználó egyidejűleg, azonos frekvenciasávban kommunikál a rádiócsatornán.

Az ilyen rendszerek követelményeinek megfelelően, ebben a munkában a közvetlen sorozatú kiterjesztett spektrumú rendszerek kerülnek bemutatásra, különös tekintettel a kiterjesztő kódokra.

Gold kódok maximális hosszú ál-véletlen sorozatok alkalmazásával történő generálását MATLAB környezetben, és ezen kódok korrelációs tulajdonságainak vizsgálatát, korrelációs függvényábrák elemzését mutatom be a diplomamunkámban.

MATLAB függvények alkalmazásával végeztem el egy és több szimultán felhasználó véletlen adatsorainak generálását DS-CDMA többszörös hozzáférésű, BPSK (bináris fázis moduláció) jelek átvitele additív termikus zajos (AWGN) csatornán történő átviteli szimulációját. Az elméleti és szimulációs eredmények összevetését a bithibaarány (BER) jel-zaj viszony (SNR) függvények analízisével végeztem el.

KiCad környezetben elkészítettem továbbá a Gold kód generátor hardver implementációjának áramköri tervét, és méréseket végeztem FPGA-n megvalósított műholdas GPS CDMA alkalmazáson.

Elméleti és szimulációs vizsgálatokat végeztem különböző vételi eljárásokra, különös tekintettel a több-felhasználós detekció két módszerére; a soros interferenciacsökkentő (SIC) és a párhuzamos interferenciacsökkentő (PIC) algoritmusokra.

Fő eredménynek a MATLAB környezetben additív Gauß zajos csatornán (AWGN) több-felhasználós BPSK-DS/CDMA rendszer SIC és PIC vevőstruktúrák vizsgálatát tekintem.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.