Kódlefedettség-mérő eszközök vizsgálata Java nyelvhez

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Micskei Zoltán Imre
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Napjainkban a szoftverek behálózzák életünket, már-már annyira természetesnek veszszük jelenlétüket, hogy sokszor el sem tudjuk képzelni létünket valamilyen okoseszköz hiányában. Az, hogy idáig jutottunk, nem kis részben annak köszönhető, hogy a szoftvereket bizalommal használjuk, azok megbízhatóan működnek. Egy szoftver megbízhatósága jelentős részben fejlesztése során alkalmazott tesztelési módszereknek köszönhető, következésképp a tesztelés közvetve képes befolyásolni a felhasználó szoftverhez való viszonyát, úgymond kihat a szoftver minőségére. A technológia előrehaladtával ahogy nő az igény a minőségi szoftverek iránt, ezzel párhuzamosan nő az igény tesztelés minőségének javítására is.

Ezúton érkeztünk el jelen dolgozat témájához, mely a kódlefedettség mérésével foglalkozik. A kódlefedettség mérése egyfajta módszer a tesztelés minőségének számszerűsítéséhez, ezúttal egy eszköz annak növeléséhez. Kódlefedettséget általában automatizáltan, e célból alkotott eszközök segítségével mérünk. A fő probléma ezzel a módszerrel az, hogy mivel a lefedettség mérésének szabályi sajnos nincsenek egészen pontosan, expliciten definiálva, a különböző eszközök által mért lefedettségi értékek azonos mérési körülmények közt is eltérhetnek. Ez nem kívánt bizonytalanságot képes okozni a tesztelés teljességének elemzésekor. Jelen dolgozat célja, hogy minél több, kódlefedettség-mérő eszköz által mért lefedettségi érték közti eltérést azonosítson, és ha lehetséges, ezek kiváltó okát is meghatározza, így csökkentve a bizonytalanság mértékét.

Ehhez a dolgozat első fele kicsit mélyebben bevezeti az olvasót a szoftvertesztelés világába, különös tekintettel a lefedettség mérés témakörére. Majd ezután a dolgozat második fele egy olyan módszer kidolgozásának lépésein vezet végig, mellyel a kívánt cél megvalósítható. A dolgozat végére az olvasóban egy kép alakulhat ki a dolgozat írásakor legnépszerűbbnek számító három lefedettségmérő eszköz által mért értékek közti különbségekről, valamint az eltérések gyakori okairól.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.