Kognitív állapot mérésére szolgáló számítógépes amőba ágens fejlesztése

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Pataki Béla József
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

A dolgozat célja MCI-ben szenvedők diagnosztizálásának elősegítése játékok segítségével. Erre a célra az amőba játékot választottam. A játék komplexitása miatt olyan ágenseket fejlesztettem, amik egy lehetséges szituációban a lépésekhez értéket rendelnek, így a játék alkalmazható ellenfélként és külső értékelőként is. Három ágens készült, ebből kettő ágenst tanítottam.

A nem tanuló ágens teljesen algoritmikus, később ezt használtam más ágensek tanításához. Nem törekedtem tökéletes játékos megalkotására, a cél egy versenyképes gép volt.

A tanítottak közül az egyik megerősítéses tanulást alkalmazott mintaillesztéssel. A megerősítést megvizsgáltam saját játékokra, és más ágensek játékának megfigyelésére is. Az ágens tartalmaz saját adatbázis-kezelő eszközt, és adattömörítő eljárást is. Megvizsgáltam az ágens kapacitását, teljesítő- és tároló-képességeit, valamint elemeztem az ágens határait.

A másik tanított ágens neurális hálós ágens volt. A választott háló egy MLP háló. A tanítás során változtattam a bemeneti mintahalmazt, és a háló struktúráját.

Az ágenseket egy kontrollcsoporton teszteltem, és az értékelési eredményeket összehasonlítottam a játékosok tényleges teljesítményével.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.