Kölcsönös szívességek vizsgálata hivatkozási hálózatokban

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Gulyás Gábor György
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Világszerte egyre fontosabb szerepet tölt be a tudományos és innovációs publikációk által közvetített tudásanyag, hiszen ezt tekinthetjük a mai modern társadalom egyik fő mozgatórugójának. Számos kutató kemény és megfeszített munkát végez annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb impaktfaktorral rendelkező művek az ő nevéhez fűződjenek, maradandót alkotva ezzel az utókor számára. Egy szerző szakmai megítélésében viszont az is számít, hogy ezeket az eredményeket milyen publikációs mutatók támasztják alá.

Tudva azt, hogy a kutatóknak nem elsődleges célja a mutatóik növelése, mégis előfordulhatnak olyan esetek, ahol tudósok egymásra kölcsönösen hivatkozva a különféle metrikák szerinti magasabb pontszámok elérésére törekszenek. Jelen diplomaterv egy kiválasztott területet vizsgálva az efféle viselkedési mintákra kíváncsi. A dolgozat azt hivatott vizsgálni, hogy a kiválasztott célterületen a hivatkozási hálózatokban kölcsönös szívességek milyen gyakorisággal és milyen formában jelennek meg.

A dolgozatom első felében a témához kapcsolódó, legfontosabb ismereteket taglalom, majd megfogalmazom ezek ismeretében a munkám célját. Ezután rátérek az ehhez szükséges adathalmazzal kapcsolatos elvárásokra illetve műveletekre, majd a munka szempontjából kulcsfontosságú hivatkozási hálózatokat és kölcsönös szívességeket ismertetem, végül a diplomaterv alaptézisére és a kapcsolódó kérdésekre is kitérek. Miután az alapokat leírtam, a következő rész a használt eszközök feltárását mutatja be, kezdve az alap mintakeresési eljárásoktól, a statisztikai vizsgálatokon és a háttérinformációk használatán keresztül, egészen a tervezés folyamatáig. Végül a szimulációs keretrendszer implementációjának lépéseit mutatom be.

A legterjedelmesebb fejezet magát az adatelemzés folyamatát ismerteti. Itt részletesen kitérek az ábrázolt gráfok elemzésére, a szöveges analízis eredményeire és a kapott információk felhasználásával a feltett kérdéseket válaszolom meg. A dolgozat legutolsó részében összegzem az elért eredményeket és a jövőre vonatkozó fejlesztési lehetőségeket ajánlok a keretrendszer javítása, használhatóbbá tételének érdekében.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.