Kommunikációs hálózati követelmények kormányzati hálózat kiszolgálásához

OData támogatás
Konzulens:
Jakab Tivadar
Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

Az információs és kommunikációs technológiák (IKT-k) fejlődése napjainkban a társadalom minden részére hatással van. A technológia fejlődése karöltve a kormányok modernizációra való elkötelezettségével és megváltozott társadalmi igényekkel („szolgáltató állam” képének megjelenése) eredményezték egy teljesen új terület: az e-kormányzat megjelenését. Az e-kormányzat előtérbe kerülése új típusú kormányzati szolgáltatások bevezetését teszi lehetővé. Ehhez elengedhetetlen egy széles körűen elérhető, a felmerülő igényeket kielégítő, biztonságos infrastrukturális háttér (kommunikációs hálózati infrastruktúra). Dolgozatomban stratégiai tervezési módszerek felhasználásával megtervezek és elemzek egy ilyen hálózatot.

Szakdolgozatom első részében áttekintést nyújtok az e-kormányzatról általában, valamint hazánk jelenlegi e-kormányzati helyzetéről. Ezután elemzem egy országos méretű, kormányzati szolgáltatásokat biztosító kommunikációs hálózat követelményeit. Ezen belül új e-kormányzati alkalmazásokra teszek javaslatot, amelyekből általános és alkalmazás specifikus követelményeket származtatok. A követelmények és a magyar közigazgatási hierarchia alapján felvázolom a hálózat modelljét. A hálózat tervezése során abból indulok ki, hogy a már meglévő infrastruktúra integrálása szükséges az új építés minimalizálása érdekében.

Ezek alapján, a Híradástechnika Tanszéken fejlesztett FLEXPLANET szoftverrel a hálózat több lehetséges kábeltopológiájú változatát tervezem meg és hasonlítom össze. Egy második esettanulmány keretében az alternatív építés hatását vizsgálom a belső gerinchálózatban. Ehhez az összes Budapest-megyei jogú város pontpárra összeköttetés kiesési időarány (DTR) analízist végzek, összehasonlítva a megyei jogú városok Budapestről történő egy-, és kétutas elérését.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.