Kommunikációs hardware és software elemek autonóm robotirányításhoz szabad térben

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Stumpf Péter Pál
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Az autonóm robotok olyan intelligens gépezetek, amelyek képesek önállóan, emberi beavatkozás nélkül feladatokat végrehajtani szabad térben. A szakdolgozat egy olyan robotra fókuszál, amely képes teniszlabdát kilőni. A cél az, hogy vizsgáljuk a vezetéknélküli kommunikációt a robot és a vezérlő eszköz között.

Mindenekelőtt, egy olyan rendszert kell kiválasztanunk, amely segítségével üzeneteket tudunk küldeni, és a lehető megoptimálisabb együttműködést eredményez a lehetőségekhez mért hardver és szoftver elemekkel.

Következő lépésként olyan speciális hardver elemekről kell szót ejteni, amelyeket kiegészítőként funkcionálnak az eredeti elemek mellé, és amelyekkel meg tudjuk valósítani a kívánt kommunikációs csatornát. A kilövés iránya programozható, és a robot a program által meghatározott irányba lő. Ezért van szükségünk jól meghatározott, eredeti hardver elemekre, amelyek képések a tenisz gép ezen funkcióját végrehajtani. Az említett kommunikációs csatorna egy mikrokontrollerből és egy vezetéknélküli irányításra képes kiegészítő eszközből áll. Többféle megvalósítási lehetőséget áttekintve, döntés születetett, hogy melyik eszköz a legalkalmasabb a megvalósítás szempontjából. Ezután a robot lehetséges szoftver elemeit is meg kell vizsgálni.

Ami a szoftver elemeket illeti, a lehetőséget áttekintése után, döntés kell, hogy szülessen arról, hogy milyen eszközre történjen a fejlesztés. Alkalmazkodnunk kell a választott eszköz fejleszői környezetéhez.

Miután a megfelelő kód előállt, a következő lépés, hogy teszteljük a rendszert szimuláció segítségével. Ehhez szükségünk van egy 3D- modellre, amelyet egy modellező szoftver segítségével készíthetünk el. A modell elkészültével exportálnunk kell egy olyan formátumba, amelyet azután beimportálhatunk a szimulációs szoftverbe.

A szimuláció végeztével megállításokat fogalmazhatunk meg az egész folyamatra vonatkozólag.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.