Kommunikációs megoldások AUTOSAR környezetben

OData támogatás
Konzulens:
Huszerl Gábor Tamás
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

A szakdolgozat célja az AUTOSAR autóipari szabvány és annak különösen az alkalmazáskomponensek közötti kommunikációt leíró részének megismerése és a gyakorlatban történő kipróbálása. Ezután egy adott tervezőeszközzel egy példarendszer tervezése, majd e példarendszer megvalósítása egy adott beágyazott szoftverfejlesztői hardveren.

A feladat megoldását az AUTOSAR szabvány alapjainak megismerésével kezdtem, a szabványban használt fogalmak és metódusok vizsgálatával. A szoftverrendszer réteges felépítését, a rétegek szerepét és ezen belül a szoftverkomponensek helyzetét, egymással való kommunikációját vizsgáltam meg az AUTOSAR 4.0 kiadása alatt.

Ezt követően a célhardver vizsgálatával folytattam a munkát. A rendelkezésre álló eszközökről történő információgyűjtést követően megkezdtem a potenciális fejlesztőeszközök, fejlesztőkörnyezetek feltérképezését. Alapvetően az volt a cél, hogy ne csak egy, az eszközre kódfejlesztést támogató eszközöm legyen, hanem kellett egy operációs rendszer is, amellyel kiaknázhatók a hardver képességei, illetve lehetővé válik az AUTOSAR futtatókörnyezet generálása. Itt számos lehetőség vizsgálata után arra jutottam, hogy a rendelkezésre álló hardveres és szoftveres eszközparkkal nem kivitelezhető a teljes eszközlánc megvalósítása a szoftveres tervezéstől a processzoron való futtatásig.

A szakdolgozat harmadik, utolsó nagyobb egységében a feladatom a példarendszer tervezés végrehajtása volt. Ez egy öt, egymással kommunikáló szoftverkomponensből álló rendszer tervezését takarja először Autosar 3, majd Autosar 4 alapokon, a különbségek szem előtt tartásával. A példarendszer egy, a pedálnyomás függvényében változó fényerővel világító féklámpa szabályzását mutatja be szoftverkomponensek szintjén.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.