Kommunikációsegítő alkalmazás készítése beszédsérültek számára

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Gyires-Tóth Bálint Pál
Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

Beszédsérült emberek nap, mint nap szembesülnek olyan helyzetekkel, amikor képtelenek megértetni magukat embertársaikkal. Ezért szükségük van olyan megoldásokra, melyek képesek pótolni beszédkészségüket. Mivel más fogyatékkal élő csoportokhoz viszonyítva a beszédsérültek száma alacsony, ezért kevés olyan megoldás készül, mely elérhető áron nyújtana kielégítő szolgáltatást. Azonban a mai mobil eszközök képesek erőforrás igényes, összetett felhasználói felülettel rendelkező alkalmazások futtatására, és alkalmasak arra, hogy új típusú kommunikációt hozzanak létre a felhasználóval a beszéd interfész használatával, szövegfelolvasó segítségével.

Gépi szövegfelolvasást használó, alkalmazások segítségével, a beszédfogyatékkal élők életszínvonala jelentősen javulhat, a verbális kommunikáció lehetősége ismét elérhetővé válik számukra. Biztonságérzetüket is javíthatja az a tény, hogy bárhol, bármilyen körülmények között segítséget kérhetnek a mobil eszközön futó alkalmazás segítségével. Egy ilyen alkalmazás készítése során fokozottan ügyelni kell a hordozó eszköz kiválasztására, valamint a szoftver megfelelő felépítésére, hogy az a mindennapi életben hasznos segítséget nyújthasson felhasználói számára.

Ezen felül egy alkalmazás, mely rendelkezik beépített szövegfelolvasóval, beszédsérült emberek terápiájában is jó szolgálatot tehet. A beszédkészség elvesztése nem feltétlenül jelent maradandó állapotot, bizonyos betegségek esetén ugyanis logopédiai terápiával az állapot javítható. A terápiás felhasználás eltérő igényeket támaszt egy alkalmazással szemben, mint a mindennapi felhasználásra szánt szoftver, így erre külön figyelmet kell fordítani a fejlesztés során.

Dolgozatom célja, hogy bemutassa az általam tervezett, és megvalósított alkalmazásokból álló platformot, melyek beszédsérült felhasználók, és az őket ellátó logopédusok számára készültek. Kitérek azokra az igényekre és követelményekre, melyeket a mindennapi felhasználás érdekében megvalósítani szükséges. Ismertetem továbbá a terápiás felhasználásra szánt alkalmazással szemben támasztott további követelményeket. A dolgozatomban részletesen ismertetem az általam készített alkalmazások felépítését, valamint megvalósítását. Bemutatom a felhasználói tesztek elvégzésének módját, valamint elemzem azok eredményeit is. Ezután bemutatom az alkalmazások felhasználói számára készített közösségi portált, végül kitérek jövőbeli terveimre, és összefoglalom az elvégzett munkát.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.