Komplex események feldolgozása modelltranszformációs rendszerekben

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Ráth István Zoltán
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

A modell alapú szoftverfejlesztési technikák utóbbi években tapasztalható fejlődésének nyomán a modellek szerepe nagyban átértékelődött. A modellek

használata napjainkban a tisztán tervezési fázistól egészen a futási idejű alkalmazásig tolódott el. Az ilyen, úgynevezett élő ("live") modellek feladata a rendszer futásidejű állapotának explicit reprezentálása. Karbantartásuk emiatt egyszerre követeli meg a modellek változásainak hatékony feldolgozását, illetve a változási mintákhoz szabályszerűen rendelhető rugalmas modelltranszformációk definiálását és végrehajtását. A modellek változásainak eseményekként történő interpretálása lehetővé teszi komplexesemény-feldolgozás (CEP) technikáinak felhasználását az összetett változási minták detektálásának céljából.

Jelen dolgozat három fontos eredményt mutat be. Először is, egy általános célú komplex-esemény--feldolgozó motort (VIATRA3-CEP), illetve a hozzá tartozó szakterület-specifikus szöveges modellezőnyelvet (VEPL), amely a korszerű integrált modellező alkalmazások eszköztárával támogatja atomi és komplex eseményminták, illetve végrehajtható akciók (például modelltranszformációk) definiálását, valamint ezek szabály alapú egymáshoz rendelését.

Másodszor, egy újszerű technikát változás-vezérelt modelltranszformációk ("change-driven model transformations", CDMT) tervezésére, fejlesztésére és végrehajtására, amely a VIATRA3-CEP motort használja fel egy speciális módon: az EMF-IncQuery gráfminta-illesztő alkalmazás által felügyelt külső, mérnöki modellkekel integrálva. Végül bemutatásra kerülnek a kialakított rendszerrel kapcsolatos teljesítmény elemzések is.

A kialakított rendszer jellemző használata egy üzleti informatikai motivációjú esettanulmányon keresztül kerül bemutatásra, amely egy tranzakciós rendszer szimulációs környezetében végbemenő modelltranszformációkra koncentrál.

A jelen dolgozatban bemutatott munka fontos eredménye, hogy az itt szereplő eszközök és technikák könnyen alkalmazhatóak valódi mérnöki munkafolyamatok jól meghatározott pontjain olyan szakterületeken, mint a komplex események feldolgozása, vagy az esemény-vezérelt modelltranszformációk fejlesztése. A felhasználhatóság esetleges korlátai a rendszer hatékonyságából és a modellezőnyelv némileg limitált leíróerejéből származhatnak, amely korlátok azonban a rendszer tervezett további fejlesztéseivel könnyen kezelhetők.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.