Komplex hatóanyagok leíróinak vizsgálata a bioszimilaritás szemszögéből

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Antal Péter
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

A biológiai gyógyszerkészítmények és azok generikus változatai a bioszimiláris készítmények egyre növekvő népszerűségnek örvendenek a gyógyszergyárak körében, aminek oka, hogy azok specifikusabb terápiás célpontokat, jobb hatásosságot és kevesebb mellékhatású kezeléseket tesznek lehetővé. Azonban a bioszimiláris gyártóknak jelentős erőfeszítéseket kell tenniük, hogy megfeleljenek a szabályozó szervezet előírásainak. Ennek egyik oka, hogy

a fehérjék fingerprint jellegű szerkezeti meghatározására még nincsenek analitikai technikák, ezért itt nemhogy a generikusoknál alkalmazott bioekvivalencia, de még a bioszimilaritás meghatározása sem egyértelmű feladat. Továbbá a nemzetközi szabályozások alapján a bioszimilaritásnak nincs egzakt, mérőszámokkal meghatározott definíciója, megállapítására csak irányelveket definiálnak a hatóságok. A fejlesztési folyamat közben a hasonlóság megállapítását a gyógyszergyárak saját normáikhoz mérik, széleskörű analitikai vizsgálatok elvégzésével. Ezek a tényezők felvetik egy olyan módszer kialakítását, amely kvantitatívan leírja a fehérje jelenlegi helyzetét, biológiai távolságát az originátor fehérjétől.

A diplomadolgozat a Richter Gedeon által fejlesztett pegilált rekombináns fehérje készítmény analitikai és biológiai mérési eredményeinek elemzésével próbál egy iylen módszert találni. Ehhez első lépés a rendelkezésre álló mérési adatok begyűjtésével és rendszerezésével egy adatbázis elkészítése volt. Az adatok ezután több modern gépi tanulási és többváltozós statisztikai módszerrel lettek vizsgálva, összehasonlítva.

Főkomponens analízissel megvizsgáltam az adatokat leíró faktorokat, illetve ezek hatását a biológiai aktivitásra. Bayesi elemzéssel feltártam a mért paraméterek közti kapcsolatokat, különös tekintettel a biológiai aktivitást befolyásoló tényezőkre. Az aktivitás leírására több regressziós modellt konstruáltam, ezeket több szempont szerint összehasonlítottam. Végül egy kernel alapú adatfúziós módszert adaptáltam a bioszimilaritás leírására.

Az elért eredményeket összegezve a diploma egy olyan módszer alapjait fekteti le, amely a gyógyszerfejlesztés során alkalmazható lehet a készítmények egymáshoz és az originátor fehérjéhez való hasonlóságának formalizálására.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.