Komplex vállalati infrastruktúra a felhőben

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Heszberger Zalán Tamás
Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

Napjainkban a felhő alapú informatika az egyik legelterjedtebb új paradigma, mely a vállalatok saját informatikai infrastruktúráikhoz való viszonyát meghatározza. A szervezetek egyre több tevékenységet vesznek igénybe szolgáltatásként, hogy a lényeges értékteremtő folyamataikra tudjanak fókuszálni. Az IT szerepe a vállalatokon belül radikális változás előtt áll. A cloud computing új módszereket igényel az üzleti, gazdaságossági elemzések területén csakúgy, mint az informatikai folyamatok irányításában, tervezésében.

A paradigmaváltás nemcsak gondolkozásmódbeli váltást jelent, az új, felhő alapú architektúrák megtervezése új technológiai ismereteket igényel. Amennyiben helyes az analógia, az informatikai ipar a XX. század eleji villamoshálózat konszolidációjához hasonlóan normalizálódni fog, a szükséges standardok hamarosan kialakulnak. Azonban, azon szsvezetek, melyek hamarabb képesek váltani, nagy versenyelőnyre tehetnek szert. Mivel azonban a konszolidáció még nem történt meg, hatalmas technikai kihívást jelent ezen rendszerekre történő váltás megtervezése és lebonyolítása.

A dolgozatomban egy olyan módszertant szeretnék létrehozni, mely alkalmas a vállalatok komplex IT infrastruktúrájának az elemzésére, a felhő alapú informatikai rendszerekre váltás szemszögéből. Egy folyamatot, mely a lehető legnagyobb mértékben megkönnyíti az architektúra megtervezését és a migráció levezénylését.

Az első fejezetekben a cloud computing gyökereit vizsgálom, megalkotva a saját definíciómat erre az iparágunkat erősen megosztó fogalomra. Néhány infrastrukturális modell vizsgálata után, az új gondolkodásmód elvárásait figyelembe véve, az ITIL-ITSM alapjain elindulva egy új elemzési struktúrát alakítok ki. Ennek mentén egy pillanatképet vázolok fel az aktuálisan elérhető szolgáltatásokból, technológiákból. Bár a fogalom már nem új, mégis viszonylag kevés átfogó módszertan áll rendelkezésre a teljes IT infrastruktúra felhőbe való költöztetésének megtervezésére. Néhány migrációs módszertan elemzése után, a követelményeket megfogalmazva egy új, a Szolgáltatásorientált Migrációs Módszeran lépéseit, megfontolásait írom le. Az utolsó fejezetben egy konkrét cég IT infrastruktúrának a részleges felhőbe migrálását tervezem meg az újonnan létrehozott folyamattal, ezáltal tesztelve, bizonyítva annak hatékonyságát.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.