Kontrolling modul megvalósítása gazdálkodási rendszerben

OData támogatás
Konzulens:
Risztics Péter Dr.
Irányítástechnika és Informatika Tanszék

A kontrolling rendszerek alkalmazása mára megkerülhetetlenné vált nagyobb intézmények, vállalatok működésében. A felelős döntések meghozatalához nagyban hozzájárulnak az információkat összegyűjtő, és azokat rendszerező alkalmazások. A kontrollingnak sok típusát lehet megkülönböztetni attól függően milyen adatokat használ fel. Ezért a kontrolling rendszerek teljes körű ismertetése, megvalósítása túlmutat e szakdolgozat keretein, így a megvalósítás során egy részterületével foglalkozom a témának.

A szakdolgozatom célja megtervezni és létrehozni egy pályázati pénzek nyomon követését, elszámolását elősegítő programot. Egy olyan modult, amely segít megtervezni, megfigyelni, és összekapcsolni a terv-, és tényadatokat a különböző pályázatokból beérkező pénzeket és azok felhasználását.

A programomnak egy már létező komplex gazdasági rendszerhez kell kapcsolódnia, annak részeként teljes mértékben integrálódnia kell. Első lépésben ennek a gazdálkodási rendszernek a felépítésével, működésével foglalkozom. A továbbiakban bemutatom a UNIFACE fejlesztési környezetet, mivel az elemzett gazdasági rendszer és az én programom is ennek keretein belül valósult meg.

A fejlesztés során adott volt a gazdálkodási eszköz fejlesztéséhez használt eszközkészlet, architektúra, illetve a gazdálkodási rendszer programozói kézikönyve, melyben foglaltak betartása feltétele volt a rendszerbe integrálhatóságnak.

Az előkészületek után megterveztem a modul adatmodelljét, felhasználói felületeit és funkciókészletét. Ezek után a UNIFACE fejlesztőkörnyezet segítségével elvégeztem a teljes modul megvalósítását. Végül teszteltem és értékeltem az eredményeket.

A fejlesztés részét képezte, hogy a lekérdező, export funkciók webes felületeken keresztül is elérhetők legyenek, hogy minél jobban megfeleljen a mai kor elvárásainak. Ennek megvalósítása során áttekintettem a UNIFACE webes képességeit, valamint ennek az eddigi megvalósítását az elemzett gazdasági rendszerben.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.