Konvolúciós neurális hálózat hatékony realizációja FPGA környezetben

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Fehér Béla
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

A konvolúciós neurális hálózatok valós idejű, beágyazott alkalmazásainak egy lehetséges

megvalósítási platformja a közvetlen hardverszinten programozható FPGA áramkör. A re-

alizáció egy már betanított, ismert struktúrával és együtthatókészlettel rendelkező rendszer

hatékony leképezését jelenti az FPGA műveletvégző elemeire, figyelembe véve a számítási

és adatmozgatási/tárolási korlátokat is. A felismerési feladatok eredményes végrehajtása a

legtöbb ilyen irányú kutatás szerint már kis pontosságú együttható ábrázolás mellett

is elérhető. Ezért az FPGA-k flexibilis számábrázolási képességeit és adaptálható művelet-

végzőit kihasználva a megvalósítások nagyon kedvező erőforrás adatok és működési energia

követelmények mellett realizálhatók. A szakdolgozat célja egy kiválasztott minta konvo-

lúciós neurális hálózat FPGA alapú megvalósításának paraméterein keresztül az elérhető

eredmények vizsgálata.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.