Korszerű adattárház-tervezés és BI fejlesztés Oracle alapokon

OData támogatás
Konzulens:
Kovács Ferenc
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Az adatbáziskezelésben a legtöbb esetben még mindig szétválnak azon rendszerek,

amelyek tranzakciók sokaságát dolgozzák fel, és azok, amelyek hatalmas adatvolumenek felhasználásával

információkat szállítanak az üzleti döntéshozóknak. Az utóbbi, döntéstámogató

rendszereknek nem csupán a jelentős adatmennyiséggel kell megküzdeniük, hanem olyan

vállalati szintű követelményekkel is, mint a változtathatóság, auditálhatóság, skálázhatóság. A

mai gyakorlatban ezen problémák orvoslására az alapvető (Bill Inmon-féle) normalizált megközelítésen

kívül a Ralph Kimball nevéhez köthető dimenziós modellezés eszköztárát szokás

felhasználni. E két módszer előnyeit próbálta Daniel Linstedt egyesíteni az elmúlt években

kidolgozott és finomított metodológiájában, a Data Vault Modeling-ben. A DVM kezdeti elméleti

sikerét követően a gyakorlatban azonban mindmáig nemigen terjedt el.

Jelen diplomamunka célja a metodológia megismerésén túl egy olyan apparátus kidolgozása

volt, amely segítségével meglévő relációs adatbázisok egyszerű, intuitív módon transzformálhatók

a Data Vault architektúrának megfelelően. A folyamat két lépésből állt: elsőként

egy olyan általános módszertan lett kidolgozva, amely implementáció független módon összefoglalja

mindazon funkciókat, amelyek relációs struktúrák transzformálási igényénél jelentkeznek.

Ebbe tartozik többek között a sémák átalakítása, az adatbetöltés, vagy éppen a lekérdezések

transzformálása. Ezt követően került megvalósításra egy, az előző módszertanra épülő

(Oracle PL/SQL és Java implementációt használó) demonstrációs alkalmazás. A transzformációs

logika egy alacsony szintű, (adatbázis) szerver oldali komponensbe lett egységbe zárva,

ezáltal elősegítve a hordozhatóságot és a laza csatolásból fakadó előnyöket. Erre a komponensre

egy csatoló könyvtáron keresztül épül az a Java alkalmazás, ami az intuitív felhasználói

felületet biztosítja a funkciók igénybevételéhez.

Az elkészült alkalmazás lehetővé teszi akár legacy rendszerek, akár újonnan, de

hagyományos szemlélettel tervezendő adatbázisok/adattárházak Data Vault struktúrának

megfelelő hatékony átalakítását, továbbá perspektívát nyújt különböző típusú forrás- és

célarchitektúrák kvantitatív és kvalitatív összehasonlítására. Ily módon az alkalmazás elősegíti

a koncepciók átjárhatóságát, és egy olyan alapot biztosít, aminek segítségével a Data Vault

Modeling módszertan megismerése és további vizsgálata az eddigieknél egyszerűbbé,

elérhetőbbé válik.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.