Korszerű fűtési rendszerek szabályozása

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Kiss Bálint
Irányítástechnika és Informatika Tanszék

A szakdolgozatban fűtési rendszerek modell-prediktív szabályozásának lehetőségeit vizsgálom Matlab Simulinkben.

Végighaladok az MPC tervezés lépésein, a tervezést és a validálást is szimulált szakaszmodellen végzem.

A szakaszmodellt egy helyiség és annak fűtési rendszere alkotja, a fűtés hője a helyiségből külső homlokzaton távozik a környezet felé. A fűtőtestekben keringő víz tömegáramát arányos szelepekkel lehet korlátozni. Az állandósult állapotban szükséges fűtési teljesítményt képlettel számítom, ebből kapható a beavatkozó jel egy adott teljesítményigényhez. A hőkapacitásokat és hőátadási, hővezetési tényezőket Simscape blokkokkal megvalósított modell tartalmazza, meghatározva a szakasz dinamikáját.

Megvizsgálom az MPC predikciós horizontjának, költségfüggvényének illetve mintavételi idejének hatását a zárt szabályozási kör viselkedésére.

A tervezési lépéseket ezután laborkörülmények között egy fizikai modellen is elvégzem, így látható lesz, hogy egy valós rendszerre mennyi munkával jár a szabályozó beállítása.

Ha a modellezésre, hangolásra fordított idő megtérül, azaz komfortnövekedéssel, illetve az üzemeltetési költségek csökkenésével jár, akkor az iContrALL intelligens otthon rendszerbe is érdemes lehet beilleszteni ezeket a funkciókat.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.