Korszerű mobil rendszerek rádiós kérdéseinek vizsgálata

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Imre Sándor
Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

Napjainkban a mobiltelefon és a mobilhálózat használata egyre nagyobb teret hódít a mindennapjainkban. Míg a 90-es években, de még a 2000-es évek elején is legfeljebb néhány telefonhívást intéztünk és pár üzenetet küldtünk a mobiltelefonunkon, mára már gyakorlatilag nincs olyan feladat, amit ne végezhetnénk el rajtuk. Az okostelefonok megjelenésével lehetőségünk nyílt arra, hogy azokat az alkalmazásokat, amikhez eddig számítógépre volt szükségünk, bármikor bárhol elérhessük.

A robbanásszerűen növekedő mobil eszközök száma és a hatalmas adatforgalmat generáló alkalmazások megjelenése szükségessé teszi a rádiós hálózat átviteli kapacitásának folyamatos bővítését is. Az első csomagkapcsolt adatátviteli technológiák néhány tíz kbit/s-es átviteli sebességétől alig 10 év alatt eljutottunk az akár 100 Mbit/s-os sebességet lehetővé tévő megoldásokig. A fejlődés azonban nem áll meg, folyamatosan növekszik a felhasználók kapacitás-igénye, így a meglévő technológiák teljes kiaknázása mellett folyamatosan keresnünk kell azokat a területeket, ahol további fejlődést érhetünk el.

Dolgozatomban bemutatom a ma Magyarországon a lakosság számára elérhető mobil hálózati szolgáltatások rádiós átviteli módszereit, külön figyelmet fordítva a fejlődés menetére, megvizsgálva, hogy melyek azok a műszaki megoldások, amik leginkább hozzájárultak a kapacitás bővüléséhez. Ez után bemutatom, hogy mely területekben van még fejlődési potenciál, milyen irányokban várható továbblépés. Ez után az egyik ilyen területet részletesebben megvizsgálom, modellt készítek, a várható kapacitás-növekedésre becslést adok, majd szimuláció segítségével összehasonlítom, és végül értelmezem a becsült és a modellből származó eredményeket.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.