Kötelező átvétel (KÁT) allokációs eljárásának vizsgálata

OData támogatás
Konzulens:
Szabó László
Villamos Energetika Tanszék

Magyarországon 2007-ben létrehozott Kötelező Átvétel (KÁT) mérlegkör elsősorban a megújuló technológiákból származó energiatermelést elősegítésére jött létre, bár 2010 júliusáig a kapcsoltan hőt termelő fosszilis technológia is szerepelhetett a mérlegkörben. A támogatás alapja, hogy a KÁT termelőktől kedvezményes hatósági áron veszik át a villamos energiát.

A termelők minden hónapban tervezett termelést kötelesek adni a mérlegkör felelős felé, amelyben megbecsülik az általuk megtermelt villamosenergia mennyiségét negyed órás bontásban. Az így kapott energiát az egész mérlegkörre vonatkozóan summázzák, átadási profilt készítenek, majd megtörténik az energia mennyiségi és pénzügyi allokációja a kereskedők között.

A diplomatervezés célja az allokációs eljárása bemutatása, különös tekintettel az átadási profil készítésére. Ehhez szükséges háttérismeretek, irodalomkutatás után egy szoftveres megoldási lehetőséget mutatok be arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne fejleszteni a jelenlegi módszeren.

Az KÁT mérlegkör várhatóan fontos változtatásokon megy keresztül a közeljövőben. Az átalakítás oka elsősorban a piaci integráció. A bevezetésre kerülő modell a Németországban zsinórmodell második szakasza. Az új rendszer érdemi változtatása az lenne, hogy a zsinór feletti termelés a HUPX rendszeren keresztül kerülne értékesítésre. A diplomamunka második része némi matematikai statisztikai elemzés után azzal foglalkozik, hogy hogyan kellene meghúzni ezt a zsinórtermelést. Egy interaktív program lehetőséget biztosít arra, hogy statisztikai adatokból kiindulva olyan profilt hozzunk létre, amely továbbra is támogatja a megújuló technológiák segítségével előállított villamosenergiát, ugyanakkor minimalizálja a kiegyenlítő energia költségét. A diplomamunka végeredménye tehát egy optimum meghatározása, amely grafikus megjelenítésre kerül.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.