Követelmény-kimutató rendszer fejlesztése

OData támogatás
Konzulens:
Kundra László János
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Akármilyen tesztelési folyamatról legyen szó, nélkülözhetetlen, hogy tisztában legyünk a tesztelés alá vetett termékkel szemben támasztott követelményekkel. Ezen követelmények folyamatos rendelkezésre állása pedig elengedhetetlen ahhoz, hogy a munka akadályozatlanul folyhasson. A tesztelési processz monitorozása végett pedig ezekből statisztikákat kell készítenünk, amelyek mind a tesztelők, mind a koordinátorok számára jelentőséggel bírnak. Ezen kiértékeléseket ezután felhasználóbarát környezetben, esztétikusan kell megjelenítenünk.

A dolgozat első részében bemutatom, hogyan alakult az idők során a követelmények követése a munkahelyemül szolgáló csoporton belül és ezen keresztül érzékeltetem jelen diplomaterv tárgyának létjogosultságát. Ezután vázolom a megvalósítandó rendszer architektúráját, kitérve a választott platformokra.

Az ezt követő részben bőven kifejtem az adatgyűjtés mikéntjét, kritikus pontjait és azokra talált megoldásokat. A legnagyobb hangsúlyt ennek az összetevőnek az ismertetésére helyezem, mivel ez igényelte a legtöbb munkát, valamint a másik két komponens megvalósításának alapot szolgáltató technológia jóval széleskörűbben ismert.

A harmadik részben bemutatom a releváns adatok tárolására szolgáló adatbázis felépítését, valamint a megközelítés mögötti megfontolásokat.

Végezetül pedig ismertetem a megjelenítésért felelős honlapnak platformul szolgáló ASP.NET technológiát és vázolom az alkalmazás alapjául szolgáló adatkötés mechanizmusát.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.